Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Wiedza z zakresu:

 • podstaw BHP w ogrodnictwie,
 • podstaw miernictwa,
 • inwentaryzacji zieleni,
 • charakterystyki roślin,
 • elementów budownictwa w ogrodach
 • podłoża ogrodniczego, nawozy, potrzeby pokarmowe roślin,
 • pielęgnacji, zakładania: trawników, kwietników i rabat bylinowych,
 • pielęgnacji i sadzenia drzew i krzewów ,
 • harmonogramu prac ogrodniczych,
 • zabiegów i technik chemizacyjnych,
 • rodzajów środków ochrony roślin,
 • zagadnień BHP związanych z chemizacją ogrodów,
 • Zasad Dobrej Praktyki Ogrodniczej,
 • ochrony środowiska
Do góry