Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Od września 2019r. następuje zmiana systemu kształcenia co uniemożliwi późniejsze uzupełnienie kwalifikacji.

Rekrutacja trwa DO 29 marca 2019r.

Zajęcia od 6 kwietnia 2019r. do 6 grudnia 2019r.
Egzaminy państwowe w sesji styczeń/ luty 2020r.

TECHNIK ROLNIK (R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy on- line lub pobrany w sekretariacie ( CZYTELNIE PODPISANY)
 2. umowa (do pobrania w sekretariacie i CZYTELNEGO PODPISANIA)
 3. ORYGINAŁ świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji ROLNIK (R.03)
 4. ORYGINAŁ świadectwa ukończenia szkoły średniej*
 5. zaświadczenie od lekarza MP o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie rolnik (skierowanie do pobrania w sekretariacie - proszę zgłosić)
 6. zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, format dowolny)

* jeżeli świadectwo wystawiono na inne nazwisko niż obecne, należy dołączyć ksero aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (T.15) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy on- line lub pobrany w sekretariacie ( CZYTELNIE PODPISANY)
 2. umowa (do pobrania w sekretariacie i CZYTELNEGO PODPISANIA)
 3. ORYGINAŁ świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji KUCHARZ (T.06)
 4. ORYGINAŁ świadectwa ukończenia szkoły średniej*
 5. zaświadczenie od lekarza MP o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie rolnik (skierowanie do pobrania w sekretariacie - proszę zgłosić)
 6. zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, format dowolny)

* jeżeli świadectwo wystawiono na inne nazwisko niż obecne, należy dołączyć ksero aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska

Zapraszamy do kontaktu
tel.81 44 11 414 , 501-631 484

 

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top