Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Wiadomości egzaminacyjne

Czym jest egzamin zawodowy?

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.

W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Informatory o egzaminach w wybranych zawodach do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (informator-o-egzaminie-cukiernik.pdf)Cukiernik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1107 kB
Pobierz plik (informator-o-egzaminie-kucharz.pdf)Kucharz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1781 kB
Pobierz plik (informator-o-egzaminie-rolnik.pdf)Rolnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1860 kB
Pobierz plik (informator-o-egzaminie-technik-bhp.pdf)Technik BHP[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1188 kB

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 8.00 - 14.15 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 501-631-484, 
fax (81) 441-14-14

Facebook

 
Do góry