high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach od 1 września 2017 roku umożliwi przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest podstawą elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (załącznik 6) przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzny egzamin zawodowy. Egzamin oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż 20 sierpnia każdego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w BIP w komunikacie w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz części praktycznej egzaminu w sesjach egzaminacyjnych. Na 5 miesięcy przed terminem egzaminu komunikat w sprawie terminu egzaminu ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, a liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

Informatory o egzaminach w wybranych zawodach do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Asystent osoby niepełnosprawnej MS.08.pdf)Asystent osoby niepełnosprawnej[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]761 kB
Pobierz plik (Cukiernik TG.04.pdf)Cukiernik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]632 kB
Pobierz plik (CZĘŚĆ WSPÓLNA DO INFORMATORÓW.pdf)Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie[Kształcenie wg podstawy programowej z 2017 r. ]1510 kB
Pobierz plik (Dostosowania egzaminów OKE na 2019-20.pdf)Dostosowania egzaminów OKE[2019/2020]578 kB
Pobierz plik (Florysta RL.26.pdf)Florysta[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]701 kB
Pobierz plik (Harmonogram egzaminów zawodowych OKE na 2019-20.pdf)Harmonogram egzaminów zawodowych OKE[2019/2020]701 kB
Pobierz plik (Kelner TG.10 i 11.pdf)Kelner[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]775 kB
Pobierz plik (Kucharz TG.07.pdf)Kucharz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]626 kB
Pobierz plik (Ogrodnik RL.05.pdf)Ogrodnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]929 kB
Pobierz plik (Opiekunka środowiskowa MS.05.pdf)Opiekunka środowiskowa[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]681 kB
Pobierz plik (Piekarz TG.03.pdf)Piekarz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]673 kB
Pobierz plik (Rolnik RL.03.pdf)Rolnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]699 kB
Pobierz plik (Technik administracji AU.68.pdf)Technik administracji[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1137 kB
Pobierz plik (Technik architektury krajobrazu RL.21 i 22.pdf)Technik architektury krajobrazu[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1319 kB
Pobierz plik (Technik archiwista AU.63 i 64.pdf)Technik archiwista[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1196 kB
Pobierz plik (Technik BHP MS.12.pdf)Technik BHP[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]753 kB
Pobierz plik (Technik ekonomista AU.35 i 36.pdf)Technik ekonomista[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1432 kB
Pobierz plik (Technik hotelarstwa TG.12 i 13.pdf)Technik hotelarstwa[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]852 kB
Pobierz plik (Technik informatyk EE.08 i 09.pdf)Technik informatyk[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1173 kB
Pobierz plik (Technik ogrodnik RL.05 i 18.pdf)Technik ogrodnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]865 kB
Pobierz plik (Technik prac biurowych AU.27.pdf)Technik prac biurowych[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]670 kB
Pobierz plik (Technik rolnik RL.03 i 16.pdf)Technik rolnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]760 kB
Pobierz plik (Technik technologii żywności TG.04 i 17.pdf)Technik technologii żywności[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]967 kB
Pobierz plik (Technik turystyki wiejskiej TG.08 i 09.pdf)Technik turystyki wiejskiej[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1881 kB
Pobierz plik (Technik weterynarii RL.10 i 11.pdf)Technik weterynarii[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]2198 kB
Pobierz plik (Technik żywienia i uslug gastronomicznych TG.07 i 16.pdf)Technik żywienia i usług gastronomicznych[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]863 kB
Pobierz plik (Wedliniarz TG.05.pdf)Wędliniarz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]658 kB

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top