high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach od 1 września 2017 roku umożliwi przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest podstawą elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (załącznik 6) przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzny egzamin zawodowy. Egzamin oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż 20 sierpnia każdego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w BIP w komunikacie w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz części praktycznej egzaminu w sesjach egzaminacyjnych. Na 5 miesięcy przed terminem egzaminu komunikat w sprawie terminu egzaminu ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, a liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

Informatory zawodowe:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacje dotyczące egzaminów państwowych:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482#

Załączniki:
Pobierz plik (Cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.pdf)Dziennik Ustaw RP - 19.02.2019[Cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]1039 kB
Pobierz plik (Warunki  ubiegania się o dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.pdf)Dziennik Ustaw RP - 10.09.2019[Warunki ubiegania się o dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe]467 kB

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484
fax (81) 441-14-14

Go to top