Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach od 1 września 2017 roku umożliwi przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest podstawą elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (załącznik 6) przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzny egzamin zawodowy. Egzamin oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż 20 sierpnia każdego roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w BIP w komunikacie w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz części praktycznej egzaminu w sesjach egzaminacyjnych. Na 5 miesięcy przed terminem egzaminu komunikat w sprawie terminu egzaminu ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, a liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

Informatory o egzaminach w wybranych zawodach do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Asystent osoby niepełnosprawnej MS.08.pdf)Asystent osoby niepełnosprawnej[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]761 kB
Pobierz plik (Cukiernik TG.04.pdf)Cukiernik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]632 kB
Pobierz plik (CZĘŚĆ WSPÓLNA DO INFORMATORÓW.pdf)Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie[Kształcenie wg podstawy programowej z 2017 r. ]1510 kB
Pobierz plik (Dostosowania egzaminów OKE na 2019-20.pdf)Dostosowania egzaminów OKE[2019/2020]578 kB
Pobierz plik (Florysta RL.26.pdf)Florysta[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]701 kB
Pobierz plik (Harmonogram egzaminów zawodowych OKE na 2019-20.pdf)Harmonogram egzaminów zawodowych OKE[2019/2020]701 kB
Pobierz plik (Kelner TG.10 i 11.pdf)Kelner[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]775 kB
Pobierz plik (Kucharz TG.07.pdf)Kucharz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]626 kB
Pobierz plik (Ogrodnik RL.05.pdf)Ogrodnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]929 kB
Pobierz plik (Opiekunka środowiskowa MS.05.pdf)Opiekunka środowiskowa[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]681 kB
Pobierz plik (Piekarz TG.03.pdf)Piekarz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]673 kB
Pobierz plik (Rolnik RL.03.pdf)Rolnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]699 kB
Pobierz plik (Technik administracji AU.68.pdf)Technik administracji[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1137 kB
Pobierz plik (Technik architektury krajobrazu RL.21 i 22.pdf)Technik architektury krajobrazu[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1319 kB
Pobierz plik (Technik archiwista AU.63 i 64.pdf)Technik archiwista[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1196 kB
Pobierz plik (Technik BHP MS.12.pdf)Technik BHP[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]753 kB
Pobierz plik (Technik ekonomista AU.35 i 36.pdf)Technik ekonomista[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1432 kB
Pobierz plik (Technik hotelarstwa TG.12 i 13.pdf)Technik hotelarstwa[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]852 kB
Pobierz plik (Technik informatyk EE.08 i 09.pdf)Technik informatyk[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1173 kB
Pobierz plik (Technik ogrodnik RL.05 i 18.pdf)Technik ogrodnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]865 kB
Pobierz plik (Technik prac biurowych AU.27.pdf)Technik prac biurowych[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]670 kB
Pobierz plik (Technik rolnik RL.03 i 16.pdf)Technik rolnik[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]760 kB
Pobierz plik (Technik technologii żywności TG.04 i 17.pdf)Technik technologii żywności[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]967 kB
Pobierz plik (Technik turystyki wiejskiej TG.08 i 09.pdf)Technik turystyki wiejskiej[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]1881 kB
Pobierz plik (Technik weterynarii RL.10 i 11.pdf)Technik weterynarii[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]2198 kB
Pobierz plik (Technik żywienia i uslug gastronomicznych TG.07 i 16.pdf)Technik żywienia i usług gastronomicznych[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]863 kB
Pobierz plik (Wedliniarz TG.05.pdf)Wędliniarz[Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie]658 kB

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top