Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 r. Zapraszamy!

Opłaty za kształcenie w roku szkolnym 2022/2023

Policealna Szkoła Zawodowa / 1- ROCZNA

K1

FLORYSTA

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

1 rok (2 semestry)

K1

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z dodatkowym językiem niemieckim

SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

1 rok (2 semestry)

K1

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

1 rok (2 semestry)

 

Policealna Szkoła Zawodowa / 1,5 ROCZNA

K1

TECHNIK BHP

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

1,5 roku (3 semestry)

 

Policealna Szkoła Zawodowa / 2- LETNIA

K1

Technik USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

K1

TECHNIK ADMINISTRACJI

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

K1

TECHNIK ARCHIWISTA

EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

K2

EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych

K1

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

K1

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

K1

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 lata (4 semestry)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe / 0,5- ROCZNE

K2

TECHNIK ROLNIK

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

900zł

6 miesięcy

K2

TECHNIK OGRODNIK

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

900zł
po zdanym egzaminie OKE zwrot 500zł

6 miesięcy

K2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1500zł

6 miesięcy

K2

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1500zł

6 miesięcy

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe / 1- ROCZNE

K1

ROLNIK

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Uwaga! Słuchacze i Absolwenci kierunku rolnik w naszej szkole, mogą CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE kształcić się na kierunku Ogrodnik ( K1: OGR.02.), który również jest honorowany, przy staraniu się o pozyskanie dotacji z funduszy unijnych.

W przypadku, gdy starasz się o dotacje na modernizację gospodarstwa zapytaj swojego doradcę rolniczego, czy nie powinieneś uzupełnić wykształcenia na poziomie K2 Technik rolnik.

1680zł

1 rok (2 semestry)

K1

OGRODNIK

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

1200zł

1 rok (2 semestry)

K1

KUCHARZ

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

1800zł

1 rok (2 semestry)

K1

CUKIERNIK

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

1800zł

1 rok (2 semestry)

K1

PIEKARZ

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

1800zł

1 rok (2 semestry)

K1

KELNER

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

1200zł

1 rok (2 semestry)

K1

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

1200zł

1 rok (2 semestry)

K2

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

K1

TECHNIK HOTELARSTWA

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1200zł

1 rok (2 semestry)

K2

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

K1

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1200zł

1 rok (2 semestry)

K2

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

K1

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

KIERUNEK
BEZPŁATNY

1,5 roku (3 semestry)

K2

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

K1

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

KIERUNEK
BEZPŁATNY

1,5 roku (3 semestry)

 

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublin / 3- LETNIA

K1

JEŹDZIEC

ROL.01 Jeździectwo i trening koni

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

KUCHARZ

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

OGRODNIK

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

ROLNIK

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

SPRZEDAWCA

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top