Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 r. Zapraszamy!

Opłaty za kształcenie w roku szkolnym 2023/2024

Policealna Szkoła Zawodowa / 1- ROCZNA

K1

FLORYSTA

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 semestry

K1

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z dodatkowym językiem niemieckim

SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 semestry

K1

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

2 semestry

 

Policealna Szkoła Zawodowa / 1,5 ROCZNA

K1

TECHNIK BHP

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

 3 semestry

 

Policealna Szkoła Zawodowa / 2- LETNIA

K1

Technik USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

 4 semestry

K1

TECHNIK ADMINISTRACJI

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

 4 semestry

K1

TECHNIK ARCHIWISTA

EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

 2 semestry dla kwalifikacji

K2

EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych

K1

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

4 semestry

K1

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

4 semestry

K1

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

KIERUNEK BEZPŁATNY dla osób posiadających minimum 50% frekwencji w miesiącu
100 zł za każdy miesiąc BRAKU minimum 50% frekwencji

Płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym nie spełnił frekwencji.

4 semestry

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe / 0,5- ROCZNE

K2

TECHNIK ROLNIK

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

900 zł

6 miesięcy

K2

TECHNIK OGRODNIK

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

900 zł
(po zdanym egzaminie OKE zwrot 500zł)

6 miesięcy

K2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1500 zł

6 miesięcy

K2

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1500 zł

6 miesięcy

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe / 1- ROCZNE

K1

ROLNIK

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Uwaga! Słuchacze i Absolwenci kierunku rolnik w naszej szkole, mogą CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE kształcić się na kierunku Ogrodnik ( K1: OGR.02.), który również jest honorowany, przy staraniu się o pozyskanie dotacji z funduszy unijnych.

W przypadku, gdy starasz się o dotacje na modernizację gospodarstwa zapytaj swojego doradcę rolniczego, czy nie powinieneś uzupełnić wykształcenia na poziomie K2 Technik rolnik.

1680 zł

2 semestry

K1

OGRODNIK

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

1200 zł

2 semestry

K1

KUCHARZ

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

1800 zł

2 semestry

K1

CUKIERNIK

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

1800 zł

2 semestry

K1

PIEKARZ

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

1800 zł

2 semestry

K1

KELNER

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

1200 zł

2 semestry

K1

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

1800 zł

 2 semestry dla kwalifikacji

K2

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

K1

TECHNIK HOTELARSTWA

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1200 zł

2 semestry dla kwalifikacji

K2

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

K1

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1800 zł

 2 semestry dla kwalifikacji

K2

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

K1

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

KIERUNEK
BEZPŁATNY

2 semestry dla kwalifikacji

K2

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

K1

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

KIERUNEK
BEZPŁATNY

4 semestry dla kwalifikacji

 

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublin / 3- LETNIA

K1

JEŹDZIEC

ROL.01 Jeździectwo i trening koni

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

KUCHARZ

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

OGRODNIK

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

ROLNIK

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

K1

SPRZEDAWCA

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

KIERUNEK BEZPŁATNY

3 lata

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top