Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Florysta 343203

Kwalifikacja I: R.26- Wykonywanie kompozycji florystycznych

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Policealna Szkoła Zawodowa ”ETAT” posiada uprawnienia szkoły publicznej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.
Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł florysty.

Rekrutacja

Na kierunek Florysta, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
  • dowód osobisty do wglądu
    * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Osoba kształcąca się w zawodzie florysta powinna posiadać cechę: łatwości nawiązywania kontaktu z klientem, w celu zaproponowania ciekawego rozwiązania i doradztwa. Ciekawe kompozycje kwiatowe tworzone są zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje się wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii, chrzcin. Słuchacz pozna technikę, zasady tworzenia dekoracji z roślin suszonych, doniczkowych lub mieszanych. Zapozna się rodzajami materiałów wykorzystywanych we florystyce.

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu komunii czy chrzcin. Potrafi on również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. W trakcie nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest obecnie jednym z bardziej popularnych zawodów w szkołach policealnych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

Profesjonalni floryści są zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy firmie organizującej wystrój na przyjęcia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:

  1. projektowania dekoracji roślinnych;
  2. wykonywania dekoracji roślinnych;
  3. aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 

Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zadaniu egzaminu zawodowego przed Okręgowa Komisja Egzaminacyjna dyplom z tytułem zawodowym Florysta

Do góry