Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 515203

Kwalifikacja I: T.7- Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Kwalifikacja II: T.8- Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS. Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika turystyki wiejskiej.

Rekrutacja

Na kierunek technik turystyki wiejskiej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik turystyki wiejskiej należy: Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp. Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza, konna. Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, który charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwent

a Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT", po ukończeniu kierunku technik turystyki wiejskiej, mogą być zatrudnieni w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
Załączniki:
Pobierz plik (technik_turystyki_wiejskiej.pdf)Technik turystyki wiejskiej[Pobierz szkolny plan nauczania]49 kB
Do góry