Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik informatyk 351203

Kwalifikacja I: E.12- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja II: E.13- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja III: E.14- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS. Wystawiamy legitymacje szkolne( do 23 r.ż.), które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja

Na kierunek technik informatyk kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
 • *(kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy:

 • zajmowanie się administrowaniem sieci,
 • programowanie oraz testowanie oprogramowania,
 • projektowanie stron www,
 • ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji,
 • wdrażanie nowoczesnych programów,
 • składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
 • znajomości podstaw programowania;
 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
 • projektowania baz danych.
Załączniki:
Pobierz plik (technik_informatyk.pdf)Technik informatyk[Pobierz szkolny plan nauczania]49 kB
Do góry