Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz zwierzęta i chcesz związać z nimi swoją karierę? Jeżeli od zawsze fascynowało cię piękno fauny, nigdy nie przechodzisz obojętnie obok potrzebujących dwu- i czworonogów, a także jesteś osobą odpowiedzialną, dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych i chętnie śledzisz nowinki medyczne, wybierz perspektywiczny zawód technika weterynarii!

Technicy weterynarii należą do grupy szczególnie poszukiwanych pracowników zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tym zawodzie możesz liczyć na atrakcyjne zatrudnienie szczególnie jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, stadninach, schroniskach, hotelach dla zwierząt, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego bądź w organach inspekcji weterynaryjnej (analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl, wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych). Po ukończeniu kursu zyskasz też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako technik weterynarii będziesz mieć niezbędne uprawienia do wykonywania wszystkich czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, takich jak opieka nad zwierzętami, podawanie zwierzętom leków, przeprowadzanie zabiegów sanitarno-higienicznych, fizykoterapeutycznych i z zakresu pierwszej pomocy, unasienianie zwierząt, pielęgnacja zwierząt towarzyszących, korekcja racic czy pielęgnacja kopyt. Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa oraz wprowadzanie nowych metod i technologii zmotywują cię do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych, które mogą zapewnić ci jeszcze szersze możliwości kariery i satysfakcjonujące zarobki. Nie zwlekaj – w Policealnej Szkole Zawodowej ETAT pełne kwalifikacje do wykonywania profesji technika weterynarii zdobędziesz już w 2 lata!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik weterynarii

K1.RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
K2.RL.11.Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

500 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Laboratoria weterynaryjne
 • Lecznice dla zwierząt
 • Organy inspekcji weterynaryjnej
 • Zakłady hodowli i unasieniania zwierząt
 • Schroniska dla zwierząt
 • Ogrody zoologiczne
 • Stadniny
 • Fermy przemysłowe
 • Ubojnie i zakłady przetwórstwa spożywczego
 • Salony pielęgnacyjne dla zwierząt
 • Zakłady rehabilitacji zwierzęcej
 • Hotele dla zwierząt
 • Gospodarstwa rolne i agroturystyczne
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia zootechniczna
 • Pracownia inseminacyjna
 • Pracownia diagnostyczna
 • Pracownia zabiegowa
 • Pracownia laboratoryjna
 • Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik weterynarii. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy pierwszej, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec klasy drugiej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik weterynarii, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top