Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Odkryj piękno wiedzy i rozwijaj swoją pasję na kierunku Technik Usług Kosmetycznych! 

Czy marzysz o pracy, która pozwoli Ci nie tylko dbać o innych, ale również o siebie? Jeśli tak, to mamy dla ciebie idealną propozycję!

Technik Usług Kosmetycznych to kierunek, który otwiera wiele możliwości zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Jeśli zdecydujesz się na naukę w naszej Policealnej Szkole Zawodowej ETAT, nauczymy Cię nie tylko diagnozy kosmetycznej, ale również wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Dowiesz się, jak zadbać o twarz, ciało oraz przeprowadzić zabiegi fizykoterapeutyczne. Bez względu na rodzaj skóry czy włosów, będziesz  w stanie poradzić sobie z wszelkimi wyzwaniami. Ale to nie wszystko! Nasza oferta edukacyjna obejmuję również porady z zakresu kosmetyki zachowawczej. Będziesz mogła samodzielnie sporządzić i stosować środki potrzebne do wykonania zabiegów. Nie tyko użyjesz ich w pracy zawodowej, ale także w swojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Odkryjesz, że wykonywanie profesjonalnych zabiegów nie tyko pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, ale również zaoszczędzi Twój czas - będziesz mógł cieszyć się pięknem  i zdrowiem jeszcze bardziej.

Praca technika usług kosmetycznych to coś więcej niż wykonywanie zabiegów. To praca, która opiera się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Dlatego też jesteśmy przekonani, że potrzebujesz szczególnych cech charakteru oraz  wysokiej kulturze osobistej. W naszej szkole pomożemy Ci rozwijać te umiejętności, stawiając na predyspozycje  psychofizyczne i indywidualne wsparcie. Jeśli czujesz, że technik usług kosmetycznych to droga, którą chcesz podążać - zgłoś się do naszej Policealnej Szkoły Zawodowej "ETAT" w Lublinie.

Przygotuj się na fascynującą przyszłość zawodową i osobistą

Tutaj zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci zarówno na pracę zawodową, jak i dbanie o siebie. Nie czekaj - zacznij już dziś.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik Usług Kosmetycznych

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca w soboty i niedziele) 

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 24 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Praca w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej
 • Praca w fitness klubach
 • Praca w w nowoczesnych firmach kosmetycznych
 • Praca w gabinetach medycyny estetycznej
 • Praca w gabinetach wizażu
 • Praca w gabinetach masażu
 • Praca w salonach spa w ośrodkach hotelowych
 • Praca w drogeriach
 • Praca w perfumeriach
 • własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy kosmetyki
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej
 • Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy
 • Wykonywanie makijażu twarzy
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
 • Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią CI wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • określać budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków,
 • dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji,
 • przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować aparaturę, narzędzia i przybory do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać metody i techniki do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • przeprowadzać na podstawie diagnozy zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, ciała, dłoni i stóp, oraz określać przeciwwskazania do ich wykonywania,
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała, dłoni i stóp z uwzględnieniem czynników fizykalnych,
 • udzielać porad w zakresie pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp w warunkach domowych a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Kształcenie praktyczne jest niezwykle istotnym elementem procesu nauki na  kierunku technik usług kosmetycznym. Dlatego nasza szkoła dba o to, aby zapewnić słuchaczom jak najbardziej realistyczne warunki do zdobywania praktycznych umiejętności. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w miejscach, które są dostosowane do specyfiki tego zawodu - w salonach kosmetycznych. Dzięki temu nasi słuchacze mają okazje doświadczyć prawdziwej atmosfery pracy w takim miejscu i nauczyć się wykonywania różnorodnych zabiegów kosmetycznych. Ważne  jest, aby program zarówno nauczania teoretycznego, jak i praktycznego był aktualny i obejmował najnowsze treści. Dlatego też nasza szkoła skrupulatnie dba  o odpowiednie dostosowanie programu nauczania do rynku pracy. Naszym celem jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, które będą nie tylko przydatne, ale również odpowiednie do aktualnych trendów i oczekiwań klientów.

Konsultacje grupowe są również ważnym elementem naszego programu kształcenia. Co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela) nasi słuchacze mają możliwość spotkania się wykładowcami i omówienia bieżących zagadnień oraz ewentualnych problemów, na jakie napotykają podczas zajęć praktycznych.  Ta forma wsparcia jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala nam indywidualnie pomagać każdemu słuchaczowi i zapewnić mu najlepsze wsparcie w zdobywaniu umiejętności.

Kształcenie praktyczne jest nieodłącznym elementem nauki w techniku usług kosmetycznym. Dzięki odpowiednim warunkom, aktualnemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze nasi słuchacze mają szanse stać się wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami w tej dziedzinie. 

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik Usług Kosmetycznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top