Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Śledzisz nowinki kosmetyczne? Oglądasz programy i tutoriale makijażowe? Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprawia Ci przyjemność? Zamień swoje hobby w pracę zawodową!

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery, całego ciała, w tym włosów i skóry głowy, wykonuje manicure i pedicure. W wykonywaniu tej profesji poczucie estetyki i zdolności manualne będą dodatkowym atutem. Praca technika usług kosmetycznych opiera się na kontakcie z ludźmi i wymaga szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. Zgłoś się do Policealnej Szkoły Zawodowej ETAT. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł zastosować nie tylko w pracy zawodowej z innymi, ale również w życiu codziennym – dbając o siebie. Wykonując samodzielnie profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik Usług Kosmetycznych

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele, a sporadycznie również w piątki w godzinach popołudniowych)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 24 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Praca w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej
 • Praca w fitness klubach
 • Praca w w nowoczesnych firmach kosmetycznych
 • Praca w gabinetach medycyny estetycznej
 • Praca w gabinetach wizażu
 • Praca w gabinetach masażu
 • Praca w salonach spa w ośrodkach hotelowych
 • Praca w drogeriach
 • Praca w perfumeriach
 • własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy kosmetyki
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej
 • Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy
 • Wykonywanie makijażu twarzy
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
 • Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • określać budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków,
 • dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji,
 • przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować aparaturę, narzędzia i przybory do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać metody i techniki do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • przeprowadzać na podstawie diagnozy zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, ciała, dłoni i stóp, oraz określać przeciwwskazania do ich wykonywania,
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała, dłoni i stóp z uwzględnieniem czynników fizykalnych,
 • udzielać porad w zakresie pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp w warunkach domowych a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik Usług Kosmetycznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top