Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Kochasz podróże i naturę? Jeżeli masz też dar przyciągania ludzi, organizowania wspólnego czasu i opowiadania ciekawych historii oraz jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i pełną pozytywnej energii, wybierz zawód technika turystyki wiejskiej! Ukończenie kierunku pozwoli ci także bezpłatnie nabyć kwalifikacje rolnicze.

Turystyka wiejska cieszy się niesłabnącą popularnością wśród rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów i osób z dużych miast, które pragną wypocząć na łonie przyrody, zwolnić codzienne tempo i spędzić czas w rytmie ruchu slow life (ang. powolne życie). W przeciwieństwie do pobytu w zatłoczonych kurortach, turystyka wiejska, jako jedna z form turystyki zrównoważonej, daje niepowtarzalną okazję do obcowania ze wszystkimi przejawami środowiska wiejskiego, takimi jak unikalny krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie itp. Wyjazdy na wieś stanowią atrakcyjną propozycję zarówno na dłuższy wakacyjny urlop, jak i na ferie, majówkę czy weekend. Co za tym idzie – rośnie liczba gospodarstw agroturystycznych (łączących usługi turystyczne z gospodarką rolną), które prześcigają się w oferowaniu najciekawszych form pobytu, dostosowanych do różnych preferencji klientów. Twoim zadaniem, jako technika turystyki wiejskiej, będzie planowanie, organizowanie i realizowanie atrakcji dla gości przy uwzględnieniu specyficznych produktów turystyki wiejskiej, do których należą m.in. agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, turystyka rowerowa, piesza i konna.

Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym i w krajach sąsiadujących (UE). Jest popularna obecnie i będzie dominowała również w przyszłości, zapewniając właścicielom i pracownikom gospodarstw agroturystycznych ciągłość pracy, możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Nie zwlekaj i spełnij swoje marzenia zawodowe – w Policealnej Szkole Zawodowej ETAT pełne kwalifikacje do wykonywania profesji technika turystyki wiejskiej zdobędziesz już w 2 lata!

Zapisz się teraz!

  Kwalifikacje rolnicze

Ukończenie kierunku technik turystyki wiejskiej umożliwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych. Są one niezbędne do zakupu lub otrzymania, np. od rodziców, ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami (pozwoli ci to otworzyć własne gospodarstwo agroturystyczne oraz uprawiać ziemię i zwierzęta hodowlane), a także uprawniają do otrzymania dofinansowania z programów wsparcia dla rolników w ramach Funduszy Europejskich

  Zawód

Technik turystyki wiejskiej

K1.TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
K2.TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Agroturystyka
 • Biura i agencje turystyczne
 • Hotele
 • Pensjonaty
 • Kempingi i domy letniskowe
 • Organy administracji samorządowej
 • Branżowe organizacje, fundacje, stowarzyszenia
 • Własne gospodarstwo rolne
 • Własna działalność gospodarcza w zakresie turystyki/agroturystyki

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • Produkcja rolnicza
 • Usługi agroturystyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski w turystyce
 • Obsługa turystyczna
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Usługi żywieniowe
 • Usługi noclegowe

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem agroturystyki, ekoturystyki, wiejskiej turystyki kulturowej, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, wodnej i in.;
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej;
 • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik turystyki wiejskiej. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy pierwszej, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec klasy drugiej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik turystyki wiejskiej, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top