Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Marzysz o przyszłościowym, dobrze płatnym i prestiżowym zawodzie z obszaru IT? Jeżeli najlepiej czujesz się w pracy z komputerem, masz smykałkę do nowinek technologicznych oraz jesteś osobą zorganizowaną, samodzielną i kreatywną, zostań dyplomowanym technikiem informatyki!

Zawody informatyczne to współcześnie pewna, przyjemna i rozwojowa praca, zapewniająca wyjątkowo atrakcyjne wynagrodzenie. Jako technik informatyk możesz założyć własną firmę, zostać freelancerem (co pozwoli pracować z domu, w odpowiadających ci godzinach i warunkach) lub podjąć pracę etatową w sektorze prywatnym albo państwowym, by realizować swoją karierę tak, jak lubisz najbardziej. Co więcej, wykonując zadania związane z obsługą komputerów, administrowaniem baz danych i sieci czy projektowaniem sprzętu IT albo stron WWW, zyskasz niemal nieograniczone możliwości poszukiwania pracy i zleceń w Polsce, krajach UE i na całym świecie! Dynamicznie rozwijająca się branża będzie stale motywować cię do podnoszenia kompetencji, które każdego dnia zmieniają rzeczywistość nas wszystkich. Zaczynając swoją przygodę z IT teraz, w Policealnej Szkole Zawodowej ETAT pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu technika informatyki zdobędziesz już w 2 lata!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik informatyk

K1.EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2.EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
  Rodzaj szkoły

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny
Wpisowe: 50zł

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Firmy z sektora IT
 • Działy informatyczne w firmach prywatnych i instytucjach państwowych
 • Agencje reklamowe
 • Firmy doradczo-consultingowe
 • Start-upy
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie stron WWW;
 • administrowanie sieciami;
 • projektowanie baz danych;
 • programowanie i testowanie oprogramowania;
 • umiejętny dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji;
 • wdrażanie nowoczesnych programów;
 • projektowanie wyposażenia komputerowego;
 • składanie i konfigurowanie sprzętu;
 • instalowanie i obsługiwanie oprogramowania użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych, np. drukarek, skanerów.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Technik informatyk. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy pierwszej, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec klasy drugiej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik informatyk, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top