Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz kwiaty, znasz się na roślinach, masz rozwiniętą wyobraźnię, zmysł artystyczny i poczucie estetyki, a także umiejętności rzemieślnicze i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych? Jeżeli największą przyjemność sprawia ci obcowanie z pięknem przyrody, dekorowanie otoczenia i obserwowanie uśmiechów na twarzach innych ludzi, zostań florystą!

W zawodzie florysty będziesz na co dzień tworzyć zachwycające kompozycje kwiatowe z kwiatów żywych (ciętych, doniczkowych) i suszonych – bukiety, wiązanki okolicznościowe (np. na ślub, komunię, chrzciny) i dekoracje roślinne. Jako florysta możesz pracować w kwiaciarni, na stanowisku konsultanta w salonie florystycznym, w prasie, telewizji, internecie i innych mediach zajmujących się tematyką wnętrzarską i florystyczną, a także w firmach realizujących planowanie zieleni, aranżację wnętrz czy dekorowanie pomieszczeń. W Policealnej Szkole Zawodowej ETAT pełne kwalifikacje do wykonywania kreatywnego i przyjemnego zawodu florysty zyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Florysta

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
  Rodzaj szkoły

policealna szkoła lub kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny

  Uzyskany dokument
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Kwiaciarnie
 • Pracownie i salony florystyczne
 • Firmy i instytucje zajmujące się planowaniem i konserwacją zieleni
 • Firmy zajmujące się wedding planningiem i wystrojem sal
 • Firmy zajmujące się aranżacją wnętrz i dekoracjami kwiatowymi
 • Media (prasa, telewizja, internet) wnętrzarskie i florystyczne
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Materiałoznawstwo roślinne
 • Materiałoznawstwo nieroślinne
 • Kulturowe podstawy florystyki
 • Środki wyrazu twórczego
 • Kompozycje florystyczne
 • Przedsiębiorstwo florystyczne
 • Język obcy we florystyce
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych

Podczas zajęć zrealizujesz własne pomysły na piękne kompozycje kwiatowe, a także zgłębisz informacje na temat kompozycji florystycznych, konstrukcji floralnych, aranżacji obsadzonych, zasad tworzenia i technik wykonywania kompozycji roślinnych z podziałem na rodzaje (m.in. z kwiatów ciętych, doniczkowych, suszonych, mieszane, funeralne, okolicznościowe), tworzenia i odczytywania rysunków projektowych, doboru materiału florystycznego do wykonania określonych kompozycji, zasad łączenia barw i wielu innych zagadnień. Ponadto nabędziesz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i sprzedaży, która ułatwi obsługę klienta, w tym doradztwo i proponowanie rozwiązań kompozycyjnych.


Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie dekoracji roślinnych;
 • wykonywanie dekoracji roślinnych;
 • aranżacje florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku. Praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na kierunku Florysta. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Florysta, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej i przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zrealizowanie  praktyk zawodowych
 • minimum 50 % frekwencji w PSZ

Zapisz się teraz!

Go to top