Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Chcesz wykonywać zawód, na który zawsze będzie zapotrzebowanie? Lubisz pracę z ludźmi? Zostań sprzedawcą!

Sprzedawca zajmuje się pośrednią i bezpośrednią obsługą klientów w handlu hurtowym i detalicznym. Może zostać zatrudniony w sklepach, hurtowniach, super- i hipermarketach, a także realizować czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku, w zależności od miejsca zatrudnienia, może się także zajmować odbiorem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, promowaniem produktów i przyjmowaniem należnej zapłaty. Przy wykonywaniu ostatniej z wymienionych czyności korzysta z kasy fiskalnej i terminla płatniczego. Ponadto sprzedawca samodzielny przyjmuje reklamacje i skargi klientów, a jeśli posiada stosowne upoważnienie, może negocjować warunki prowadzonych transakcji. Wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu możesz zdobyć w Niepublicznej Branżowej Szkole ETAT.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Sprzedawca

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Demonstrator wyrobów
 • Doradca klienta
 • Konsultant sprzedaży bezpośredniej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze administracyjno-usługowym
 • Sprzedawca w branży mięsnej
 • Sprzedawca w branży spożywczej
 • Sprzedawca w stacji paliw

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy handlu
 • Organizowanie sprzedaży
 • Sprzedaż towarów
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • umiejętność prowadzenia skutecznej sprzedaży, w tym: prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta
 • wypełniania dokumentacji handlowej
 • umiejętność obsługi programu komputerowego stosowanego w transakcjach handlowych
 • umiejętność obsługi kas fiskalnych
 • wiedza z zakresu przepisów prawnych w obrębie zawodu sprzedawcy
 • wiedza z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. sklepach, hurtowniach, kioskach ruchu wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż.
Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie SPRZEDAWCA po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej Sprzedawca HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następującym zawodzie:

 • TECHNIK HANDOLWIEC (K2) HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 SPRZEDAWCA
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK HANDOLWIEC
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top