Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych – dobry wybór w każdym wieku

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła średnia stworzona z myślą o osobach, które z racji wieku powyżej 18 lat lub sytuacji zawodowej i osobistej nie mogą podjąć nauki w tradycyjnym toku. Dzięki zaocznemu liceum łatwo uzyskasz wykształcenie średnie i zdasz egzamin maturalny, nadając nowy bieg swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych możesz zarówno uzupełnić edukację, jak i kontynuować naukę przerwaną w przeszłości. Pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i w sympatycznym gronie uczniowskim przekonasz się, że na satysfakcjonujący rozwój nigdy nie jest za późno!

Zapisz się teraz!

  Czas nauki

2-3 lata

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

100 zł/miesiąc lub 500 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia liceum i świadectwo maturalne (w przypadku zdania egzaminu maturalnego)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Maturalny (nieobowiązkowy, dla chętnych)

REKRUTACJA

 • dla wszystkich chętnych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych oraz dla osób, które przerwały naukę w szkole średniej
 • Spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zapisz się teraz!

Atrakcyjne opłaty semestralne

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w liceum jest odpłatna w atrakcyjnych ratach semestralnych . Kandydat nie ponosi żadnych opłat wpisowych. Jako uczeń bezpłatnie otrzymujesz legitymację i zaświadczenia do ZUS, KRUS czy MOPS (umożliwiają ubieganie się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny i rentowy). Ponadto możemy objąć Cię ubezpieczeniem NNW.

Zaoczne liceum dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła zaoczna, w której zajęcia i konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele (a niekiedy także w piątki po południu), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora placówki. Dzięki trybowi weekendowemu oszczędzisz czas, skoncentrujesz się na najważniejszych zagadnieniach oraz komfortowo połączysz naukę z pracą i życiem osobistym.

Wykształcenie średnie w 2–3 lata

Możesz kontynuować naukę licealną na każdym semestrze, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Wykształcenie średnie uzyskujesz po 3 latach, a jeżeli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej – po 2 latach nauki (rozpoczynasz wówczas od III semestru liceum).

Komfortowe warunki nauki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT znajduje się blisko centrum Lublina, w otoczeniu zieleni. Nasi uczniowie doceniają nie tylko dogodną lokalizację szkoły, lecz także przestronne sale wykładowe, wyposażone w niezbędny sprzęt i wszelkie pomoce dydaktyczne, m.in. mapy, plansze edukacyjne, tablice matematyczne, chemiczne i inne, które ułatwiają zdobywanie wiedzy.

Świadectwo licealne i maturalne

Jako absolwent liceum ogólnokształcącego otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej, a po zdaniu matury – świadectwo maturalne. Oba dokumenty wydawane są na wzorze zgodnym z rozporządzeniem MEN.

Kontynuacja nauki

Mając wykształcenie średnie, możesz podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych, a jeżeli zdałeś maturę – również na uczelniach. Możesz ponadto skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych, by nadać swojej karierze pożądany kierunek.


Plan lekcji

Ramowy plan nauczania w zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ETAT w Lublinie obejmuje przedmioty humanistyczne i ścisłe, określone rozporządzeniem MEN. Uczniowie szkoły zaocznej nie uczęszczają na zajęcia z wychowania fizycznego.

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości

3 proste kroki do matury

Matura nie jest obowiązkowa – jeżeli zadowala Cię samo świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, nie musisz do niej przystępować. Jednak zdana z sukcesem matura otwiera drzwi do dalszej edukacji, również w szkołach wyższych, i przekłada się na nowe, ciekawe możliwości kariery, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie zawodowe! Aby uzyskać świadectwo licealne, a następnie przystąpić do egzaminu dojrzałości i otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy spełnić 3 proste warunki.

Zdaj przedmioty
W każdym semestrze nauki oddaj prace kontrolne ze wszystkich nauczanych przedmiotów. Tematy prac i inne pliki do pobrania znajdziesz w zakładce Strefa Słuchacza.
Zalicz semestry
Z każdego nauczanego przedmiotu uzyskaj pozytywną ocenę (co najmniej dopuszczającą), która umożliwia przystąpienie do egzaminów semestralnych. Następnie na ocenę co najmniej dopuszczającą zalicz każdy egzamin.
Bądź obecny
W każdej klasie liceum zadbaj o minimum 50% frekwencji na zajęciach. To niewiele, dlatego bez większego trudu połączysz naukę, pracę i życie prywatne.

Chcesz jeszcze lepiej przygotować się do matury? Zobacz biuletyny maturalne opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zapisz się teraz!

Co mówią absolwenci?

Najlepszą cechą szkoły ETAT jest jej rynkowość. Wszystkie kursy zawodowe organizowane przez tę szkołę spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Większość moich znajomych myśli o ukończeniu dwóch kierunków studiów. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Lepiej mieć fach w ręku, niż zdobywać niepraktyczną wiedzę, która jest oderwana od rzeczywistości. Szkoły ETAT polecam ze względu na solidność, punktualność, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, przyjazną dyrekcję i lokalizację w centrum miasta.

Karol Skorek

Szkoła Zawodowa ETAT w Lublinie to placówka z bardzo dobrą lokalizacją, blisko centrum miasta. Oferuje duży wybór ciekawych kierunków szkolenia i zapewnia profesjonalną kadrę nauczycielską.

Milena Kawka

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top