Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych – dobry wybór w każdym wieku

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła średnia stworzona z myślą o osobach, które z racji wieku powyżej 18 lat lub sytuacji zawodowej i osobistej nie mogą podjąć nauki w tradycyjnym toku. Dzięki zaocznemu liceum łatwo uzyskasz wykształcenie średnie i zdasz egzamin maturalny, nadając nowy bieg swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych możesz zarówno uzupełnić edukację, jak i kontynuować naukę przerwaną w przeszłości. Pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i w sympatycznym gronie uczniowskim przekonasz się, że na satysfakcjonujący rozwój nigdy nie jest za późno!

Zapisz się teraz!

  Czas nauki

2-3 lata

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

100 zł/miesiąc lub 500 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia liceum i świadectwo maturalne (w przypadku zdania egzaminu maturalnego)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja (wydawana do 23 r.ż.)
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Maturalny (nieobowiązkowy, dla chętnych)

REKRUTACJA

 • dla wszystkich chętnych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych oraz dla osób, które przerwały naukę w szkole średniej
 • Spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zapisz się teraz!

Atrakcyjne opłaty semestralne

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w liceum jest odpłatna w atrakcyjnych ratach semestralnych . Kandydat nie ponosi żadnych opłat wpisowych. Jako uczeń bezpłatnie otrzymujesz legitymację i zaświadczenia do ZUS, KRUS czy MOPS (umożliwiają ubieganie się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny i rentowy). Ponadto możemy objąć Cię ubezpieczeniem NNW.

Zaoczne liceum dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT w Lublinie to szkoła zaoczna, w której zajęcia i konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele (a niekiedy także w piątki po południu), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora placówki. Dzięki trybowi weekendowemu oszczędzisz czas, skoncentrujesz się na najważniejszych zagadnieniach oraz komfortowo połączysz naukę z pracą i życiem osobistym.

Wykształcenie średnie w 2–3 lata

Możesz kontynuować naukę licealną na każdym semestrze, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Wykształcenie średnie uzyskujesz po 3 latach, a jeżeli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej – po 2 latach nauki (rozpoczynasz wówczas od III semestru liceum).

Komfortowe warunki nauki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETAT znajduje się blisko centrum Lublina, w otoczeniu zieleni. Nasi uczniowie doceniają nie tylko dogodną lokalizację szkoły, lecz także przestronne sale wykładowe, wyposażone w niezbędny sprzęt i wszelkie pomoce dydaktyczne, m.in. mapy, plansze edukacyjne, tablice matematyczne, chemiczne i inne, które ułatwiają zdobywanie wiedzy.

Świadectwo licealne i maturalne

Jako absolwent liceum ogólnokształcącego otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej, a po zdaniu matury – świadectwo maturalne. Oba dokumenty wydawane są na wzorze zgodnym z rozporządzeniem MEN.

Kontynuacja nauki

Mając wykształcenie średnie, możesz podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych, a jeżeli zdałeś maturę – również na uczelniach. Możesz ponadto skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych, by nadać swojej karierze pożądany kierunek.


Plan lekcji

Ramowy plan nauczania w zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ETAT w Lublinie obejmuje przedmioty humanistyczne i ścisłe, określone rozporządzeniem MEN. Uczniowie szkoły zaocznej nie uczęszczają na zajęcia z wychowania fizycznego.

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości

3 proste kroki do matury

Matura nie jest obowiązkowa – jeżeli zadowala Cię samo świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, nie musisz do niej przystępować. Jednak zdana z sukcesem matura otwiera drzwi do dalszej edukacji, również w szkołach wyższych, i przekłada się na nowe, ciekawe możliwości kariery, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie zawodowe! Aby uzyskać świadectwo licealne, a następnie przystąpić do egzaminu dojrzałości i otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy spełnić 3 proste warunki.

Zdaj przedmioty
W każdym semestrze nauki oddaj prace kontrolne ze wszystkich nauczanych przedmiotów. Tematy prac i inne pliki do pobrania znajdziesz w zakładce Strefa Słuchacza.
Zalicz semestry
Z każdego nauczanego przedmiotu uzyskaj pozytywną ocenę (co najmniej dopuszczającą), która umożliwia przystąpienie do egzaminów semestralnych. Następnie na ocenę co najmniej dopuszczającą zalicz każdy egzamin.
Bądź obecny
W każdej klasie liceum zadbaj o minimum 50% frekwencji na zajęciach. To niewiele, dlatego bez większego trudu połączysz naukę, pracę i życie prywatne.

Chcesz jeszcze lepiej przygotować się do matury? Zobacz biuletyny maturalne opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zapisz się teraz!

Co mówią absolwenci?

Policealna Szkoła Zawodowa ETAT w Lublinie ma wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Lokalizacja szkoły w centrum miasta to dodatkowy plus. Szkoła jest wyposażona w sprzęt pomocniczy. Strona internetowa szkoły jest przystępna i czytelna.

Magdalena Adamczyk

Szkoła ETAT udostępnia różne kierunki, kształcące w przydatnych zawodach, co ułatwia spojrzenie w przyszłość. Dodatkowymi zaletami szkoły są dobre warunki prowadzonych zajęć, wykwalifikowana kadra pedagogów i dogodna lokalizacja. Wyposażenie szkoły jest dobre, strona internetowa ciekawa, a co najważniejsze – na bieżąco aktualizowana. W tej szkole podoba mi się również atmosfera, która jest przesiąknięta optymizmem, a także pozytywnym nastawieniem nauczycieli.

Kamil Kamiński

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 9:00 - 17:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 
fax (81) 441-14-14

Go to top