Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Chcesz wykonywać zawód inny niż wszystkie i pozwalający ci iść własną drogą? Jeżeli pasjonuje cię produkcja żywności, jesteś osobą o dużej odporności psychicznej, skrupulatną, kreatywną i zdolną manualnie, zostań wędliniarzem!

Zawód wędliniarza nie należy wprawdzie do najłatwiejszych, wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiednich predyspozycji psychofizycznych. Jednak ten, kto naprawdę czuje tę profesję i ma pomysł na siebie, może cieszyć się niezwykle satysfakcjonującą karierą. Zapotrzebowanie rynkowe na wędliniarzy jest bardzo duże zarówno w Polsce, jak i krajach UE. Najlepsi fachowcy mogą liczyć na stabilną, rozwojową pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem i możliwościami awansu. Większość absolwentów kierunku znajduje zatrudnienie w dużych zakładach przetwórstwa mięsnego. Warto także rozważyć ambitną alternatywę, jaką jest prowadzenie rzemieślniczego zakładu wędliniarskiego w ramach własnej działalności gospodarczej. Fenomen ruchu slow food (ang. powolne jedzenie) sprawił, że wędliniarz, jako jeden z niemal już wymarłych zawodów, wrócił do łask, a wykonujące go osoby cieszą się poważaniem u tych konsumentów, którzy są gotowi zapłacić więcej za produkty najwyższej jakości, tworzone z pasją i znawstwem. Jeżeli chcesz poznać tajniki wędliniarstwa, zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, gdzie uprawnienia w zawodzie wędliniarza uzyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Wędliniarz

K1.TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1200 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 600 zł/semestr albo 200 zł/m-c

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Masarnie i rzeźnie
 • Rzemieślnicze zakłady wędliniarskie
 • Sklepy mięsne
 • Zakłady przetwórstwa żywności
 • Zakłady jedno- i wielooddziałowe o pełnym profilu produkcyjnym
 • Zakłady garmażeryjne
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Technika w przetwórstwie mięsa

 • Podstawy techniki
 • Maszyny i urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych
 • Urządzenia do chłodzenia i zamrażania mięsa
 • Maszyny i urządzenia do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych

Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych

 • Podstawy technologii spożywczej
 • Rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych
 • Magazynowanie mięsa i tłuszczów surowych
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • Magazynowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych

Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym
 • Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego

Język obcy w przetwórstwie spożywczym

 • Słownictwo i terminologia w przetwórstwie spożywczym
 • Porozumiewanie się w zakładzie przetwórstwa spożywczego oraz na rynku pracy

Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa mięsa (zajęcia praktyczne)

 • Magazyn mięsa
 • Magazyn przetworów mięsnych i tłuszczowych

Procesy produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych (zajęcia praktyczne)

 • Rozbiór i wykrawanie mięsa
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przy zastosowaniu wysoko zmechanizowanych, nowoczesnych technologii i tradycyjnych lub nowych receptur;
 • dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości i o wysokich walorach zdrowotnych, stworzonych z odpowiednio dobranego, przechowywanego i przygotowanego surowca oraz zaspokajających wymagania każdego konsumenta;
 • dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa;
 • zdejmowanie i oczyszczanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą skórowaczki;
 • rozbiór i wykrawanie na mięsa drobne, peklowanie i nastrzykiwanie elementów na wędzonki;
 • magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
 • kutrowanie masy wiążącej do wędlin;
 • sporządzanie farszów do produkcji wędlin i wędlin podrobowych oraz nadziewanie osłonek i formowanie batonów zgodnie z wymaganiami norm;
 • obrabianie termiczne produktów (wędzenie, parzenie, studzenie);
 • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.

Zapisz się teraz!

Go to top