Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Odkryj swoje piękno -naucz się wykonywać zabiegi kosmetyczne!

Czy marzysz o pracy, która pozwoli Ci nie tylko dbać o innych, ale również o siebie? Jeśli tak, to mamy dla ciebie propozycję!

Technik Usług Kosmetycznych to kierunek, który otwiera wiele możliwości zarówno pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Jeśli decydujesz się na naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w naszej szkole, nauczymy Cię nie tylko diagnozy kosmetycznej, ale również wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Dowiesz się, jak zadbać o twarz, ciało oraz prowadzić zabiegi fizykoterapeutyczne. Bez względu na rodzaj skóry czy włosów, będziesz w stanie poradzić sobie z wszelkimi wyzwaniami. Ale to nie wszystko! Nasza oferta edukacyjna obejmuję również porady z zakresu kosmetyki zachowawczej. Będziesz mogła samodzielnie sporządzić i stosować środki potrzebne do wykonania zbiegów. Nie tyko użyjesz ich w pracy zawodowej, ale w swej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Odkryjesz, że wykonywanie zabiegów nie tylko pozwoli  Ci zaoszczędzić pieniądze, ale również zaoszczędzi Twój czas - będziesz mógł cieszyć się pięknem i zdrowiem jeszcze bardziej. Praca technika usług kosmetycznych to coś więcej niż wykonywanie zabiegów. To praca, która opiera się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, Dlatego jesteśmy przekonani, że potrzebujesz szczególnych cech charakteru oraz wysokiej kultury osobistej. W naszej szkole pomożemy Ci rozwijać te umiejętności, stawiając na predyspozycje psychofizyczne i indywidualne wsparcie. Jeśli czujesz, że technik usług kosmetycznych to droga, którą chcesz podążać - zgłoś się na kwalifikacyjny kurs w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych 

Przygotuj się na fascynującą przyszłość zawodową i osobistą!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik Usług Kosmetycznych

K1. FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

2 lata (4 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny.

 

  Uzyskany dokument
Po ukończeniu kursu
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Po zdaniu egzaminów państwowych przed OKE w Krakowie wszyscy uzyskają:
 • Certyfikat MEN- OKE odsyła do szkoły jako pozytywny wynik zdanego egzaminu
Osoby posiadające wykształcenie minimum średnie dodatkowo otrzymają:
 • Dyplom MEN
 • Suplementy do dyplomu w języku polskim i języku angielskim tzw. Europass - OKE odsyła na wniosek absolwenta-

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Egzaminy państwowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się pod koniec 4 semestru w naszej placówce (posiadamy uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego). Egzaminy państwowe zewnętrzne przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 18 lat (nie ma górnej granicy wieku)
  • posiada wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Praca w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej
 • Praca w fitness klubach
 • Praca w w nowoczesnych firmach kosmetycznych
 • Praca w gabinetach medycyny estetycznej
 • Praca w gabinetach wizażu
 • Praca w gabinetach masażu
 • Praca w salonach spa w ośrodkach hotelowych
 • Praca w drogeriach
 • Praca w perfumeriach
 • własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Przedmioty teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
 • Informatyka w kosmetyce
 • Język angielski w kosmetyce
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Kosmetyka
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • Preparatyka kosmetyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości wadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia kosmetyki twarzy i ciała
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praktyki zawodowe

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • określać budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków,
 • dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji,
 • przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować aparaturę, narzędzia i przybory do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać metody i techniki do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • przeprowadzać na podstawie diagnozy zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, ciała, dłoni i stóp, oraz określać przeciwwskazania do ich wykonywania,
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała, dłoni i stóp z uwzględnieniem czynników fizykalnych,
 • udzielać porad w zakresie pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp w warunkach domowych a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

 

Kształcenie praktyczne jest niezwykle istotnym elementem procesu nauki na kierunku technik usług kosmetycznym, Dlatego nasza szkoła dba o to, aby zapewnić słuchaczom jak najbardziej realistyczne warunki do zdobywania praktycznych umiejętności.

Zajęcia praktyczne odbywają w miejscach, które są dopasowane do specyfiki zawodu - gabinety kosmetycznych, gabinetach odnowy, spa. Dzięki temu nasi słuchacze mają okazje doświadczyć prawdziwej atmosfery pracy w takim miejscu i nauczyć się wykonywania zabiegów kosmetycznych. Ważne jest, aby program zarówno nauczania teoretycznego, jak i praktycznego był aktualny i obejmował najnowsze treści. Dlatego też nasza szkoła skrupulatnie dba o odpowiednie dostosowanie programu nauczania do rynku pracy. Naszym celem jest przede wszystkim wyposażenie umiejętności, które będą nie tylko przydatne, ale również odpowiednie do aktualnych trendów i oczekiwań klientów. Konsultacje grupowe są również ważnym elementem naszego programu kształcenia. Co dwa tygodnie, przez dwa dni  (sobota, niedziela) nasi słuchacze mają możliwość spotkania się z wykładowcami i omówienia bieżących zagadnień oraz ewentualnych problemów, na jakie napotykają podczas zajęć praktycznych. Ta forma wsparcia jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala nam na indywidualnie pomagać każdemu słuchaczowi i zapewnić mu najlepsze wsparcie w zdobywaniu umiejętności. Kształcenie praktyczne jest nieodłącznym elementem nauki w techniku usług kosmetycznym. Dzięki odpowiednim warunkom, aktualnemu programowi nauczania wykwalifikowanej kadrze nasi słuchacze mają szanse stać się wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami w tej dziedzinie.

Praktyki zawodowe uczestnik KKZ odbywa w miejscu, które sam wybierze lub do którego skieruje go szkoła.

Zaświadczeni i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu KKZ ( na druku MEN) uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów państwowych otrzymasz CERTYFIKAT potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług kosmetycznych w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Osoby posiadające wykształcenie minimum średnie po wysłaniu do OKE wniosku wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej ( do wglądu) dodatkowo otrzymają:

 • Dyplom MEN
 • do dyplomu w języku polskim i języku angielskim tzw. Europass

Tłumaczenie posiadanych kwalifikacji ułatwiające podjęcie pracy zgodnej ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.
Zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy wystawianie są na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Zapisz się teraz!

Go to top