Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Śledzisz nowinki kosmetyczne? Oglądasz programy i tutoriale makijażowe? Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprawia Ci przyjemność? Zamień swoje hobby w pracę zawodową!

Chciałabyś zdobyć kwalifikacje zawodowe ale nie posiadasz wykształcenia średniego?
Nie szkodzi z nami podniesiesz kwalifikacje zawodowe i zdobędziesz upragniony zawód Technika usług kosmetycznych kształcąc się na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym zakończonym egzaminami państwowymi.

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery, całego ciała, w tym włosów i skóry głowy, wykonuje manicure i pedicure. W wykonywaniu tej profesji poczucie estetyki i zdolności manualne będą dodatkowym atutem. Praca technika usług kosmetycznych opiera się na kontakcie z ludźmi i wymaga szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej.

Zgłoś się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy do Szkoły „ETAT”. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł zastosować nie tylko w pracy zawodowej z innymi, ale również w życiu codziennym – dbając o siebie. Wykonując samodzielnie profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik Usług Kosmetycznych

K1. FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1,5 roku (3 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

Kierunek bezpłatny.

 

  Uzyskany dokument
Po ukończeniu kursu
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Po zdaniu egzaminów państwowych przed OKE w Krakowie wszyscy uzyskają:
 • Certyfikat MEN- OKE odsyła do szkoły jako pozytywny wynik zdanego egzaminu
Osoby posiadające wykształcenie minimum średnie dodatkowo otrzymają:
 • Dyplom MEN
 • Suplementy do dyplomu w języku polskim i języku angielskim tzw. Europass - OKE odsyła na wniosek absolwenta-

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Egzaminy państwowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się pod koniec 3 semestru w naszej placówce (posiadamy uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego). Egzaminy państwowe zewnętrzne przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 18 lat (nie ma górnej granicy wieku)
  • posiada wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Praca w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej
 • Praca w fitness klubach
 • Praca w w nowoczesnych firmach kosmetycznych
 • Praca w gabinetach medycyny estetycznej
 • Praca w gabinetach wizażu
 • Praca w gabinetach masażu
 • Praca w salonach spa w ośrodkach hotelowych
 • Praca w drogeriach
 • Praca w perfumeriach
 • własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Przedmioty teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
 • Informatyka w kosmetyce
 • Język angielski w kosmetyce
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Kosmetyka
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • Preparatyka kosmetyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości wadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia kosmetyki twarzy i ciała
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praktyki zawodowe

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • określać budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków,
 • dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji,
 • przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować aparaturę, narzędzia i przybory do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać metody i techniki do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • dobierać i stosować preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała, dłoni i stop,
 • przeprowadzać na podstawie diagnozy zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, ciała, dłoni i stóp, oraz określać przeciwwskazania do ich wykonywania,
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała, dłoni i stóp z uwzględnieniem czynników fizykalnych,
 • udzielać porad w zakresie pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp w warunkach domowych a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Konsultacje grupowe dla uczestników KKZ odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku m. in. w szkolnej pracowni kosmetycznej, w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA.

Praktyki zawodowe uczestnik KKZ odbywa w miejscu, które sam wybierze lub do którego skieruje go szkoła.

Zaświadczeni i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu KKZ ( na druku MEN) uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów państwowych otrzymasz CERTYFIKAT potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług kosmetycznych w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Osoby posiadające wykształcenie minimum średnie po wysłaniu do OKE wniosku wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej ( do wglądu) dodatkowo otrzymają:

 • Dyplom MEN
 • do dyplomu w języku polskim i języku angielskim tzw. Europass

Tłumaczenie posiadanych kwalifikacji ułatwiające podjęcie pracy zgodnej ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.
Zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy wystawianie są na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Zapisz się teraz!

Go to top