high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Marzysz o stabilnej, rozwojowej i dobrze płatnej pracy w księgowości? Jeżeli liczenie i sporządzanie tabelek to dla ciebie łatwizna i prawdziwa przyjemność, dobrze radzisz sobie z rozumieniem aktualnych przepisów, jesteś osobą skrupulatną i odpowiedzialną oraz lubisz cykliczną pracę przy komputerze, zostań technikiem rachunkowości!

Zapotrzebowanie rynkowe na techników rachunkowości nie maleje. Stale rośnie bowiem liczba firm, szukających rzetelnych, kompetentnych osób do prowadzenia księgowości - na etacie lub w ramach współpracy biznesowej. Z myślą o coraz chętniej zakładanych mikro, małych i średnich firmach oraz start-upach pojawiają się także biura rachunkowe online, które prowadzą regularny nabór nowych kandydatów do pracy. Jako technik rachunkowości zyskasz więc niezwykle szerokie możliwości zatrudnienia i atrakcyjnego awansu w firmach prywatnych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych. Ten zawód pozwoli ci się spełnić również wtedy, gdy marzysz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wbrew pozorom, twoje zadania zawodowe będą powtarzalne tylko częściowo - w pracy rachunkowej nie raz staniesz przed ciekawymi wyzwaniami, dzięki którym rozwiniesz swoje pasje i karierę. Zaczynając swoją przygodę z rachunkowością teraz, na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym prowadzonym przez Policealną Szkołę Zawodową ETAT w Lublinie pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu technika rachunkowości zdobędziesz już w 3 semestry!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

3 semestry

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

0 zł 

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Działy księgowości firm i instytucji z każdego sektora
 • Biura księgowości internetowej dla MSP
 • Biura rachunkowe
 • Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Kwestury przedszkoli, szkół, uczelni
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Język angielski w rachunkowości
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • komputerowa obsługa oprogramowania księgowego;
 • prowadzenie rachunkowości firmy i dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • prowadzenie typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów;
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji;
 • przechowywanie i przeprowadzanie kontroli dokumentacji księgowej;
 • nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności;
 • przeprowadzanie podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów;
 • obliczanie i odprowadzanie podatków;
 • posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, prawa, statystyki i sprawozdawczości, a także interpretowanie ogólnych praw ekonomicznych i stosowanie ogólnych zasad rachunku ekonomicznego w realizacji powierzonych zadań;
 • stosowanie zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy, w celu realizacji powierzonych zadań;
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak fax, komputer, kopiarka, telefon;
 • organizowanie pracy własnej i podległych zespołów pracowniczych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Świadectwo i dyplom

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na kierunku Technik rachunkowości. Świadectwo umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego państwowego. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec trzeciego semestru. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom z tytułem zawodowym Technik rachunkowości, potwierdzający kwalifikacje zawodowe (więcej o egzaminie i dyplomie dowiesz się w Strefie Słuchacza). Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN.

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top