Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Jesteś ogrodnikiem i chcesz podwyższyć kwalifikacje zawodowe, by dostać awans, zmienić stanowisko pracy lub założyć własną firmę ogrodniczą? Jeżeli praca z roślinami to twoja pasja, w której pragniesz rozwijać wiedzę i kompetencje, zostań technikiem ogrodnikiem!

Technik ogrodnik to zawód otwierający wyjątkowo ciekawe perspektywy przyjemnej, dochodowej pracy w Polsce i krajach UE. Profesja ta pozwoli ci prowadzić własną firmę lub podjąć zatrudnienie etatowe. Twoja codzienna praca będzie w satysfakcjonujący sposób łączyć zadania biurowe i terenowe, związane ze specyfiką działalności konkretnego przedsiębiorstwa albo instytucji. Jako że ogrodnictwo bywa profesją sezonową, spokojniejszy czas w roku możesz wykorzystać przykładowo na pracę w mediach branżowych – nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć blog lub vlog ogrodniczy albo tworzyć poradniki ogrodnicze dla redakcji czasopism i portali internetowych. Ścieżki kariery w tym zawodzie są jednak znacznie szersze, a pomysły na nią ogranicza wyłącznie twoja fantazja. Jeżeli masz już kwalifikację zawodową K1 w zawodzie ogrodnika, a także wykazujesz predyspozycje do zarządzania projektami i ludźmi, jesteś osobą kreatywną i otwartą na nowe wyzwania, zapisz się Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, by w pół roku uzyskać tytuł technika ogrodnictwa!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik ogrodnik

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

8 miesięcy

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele) zajęcia teoretyczne on-line(TEAMS), zajęcia praktyczne stacjonarnie

  Opłaty

900 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 450 zł/semestr Po zdanym egzaminie zwrot w wysokości 500zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum, który ma świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodową OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych) w zawodzie ogrodnika i/lub pokrewnym.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Plantacje towarowe
 • Uprawy ekologiczne
 • Firmy zajmujące się projektowaniem zieleni
 • Firmy i instytucje zajmujące się konserwacją zieleni
 • Sklepy i hurtownie nasion i płodów ogrodniczych
 • Sklepy ogrodnicze i kwiaciarnie
 • Szkółki ogrodnicze i leśne
 • Agencje nieruchomości i biura projektowe
 • Firmy budowlane
 • Zarządy nieruchomości
 • Jednostki administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Produkcja sadownicza i szkółkarska
 • Produkcja warzywnicza
 • Rośliny ozdobne i tereny zieleni
 • Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego
 • Działalność gospodarcza i organizacja prac ogrodniczych
 • Język obcy w ogrodnictwie
 • Uprawy ogrodnicze
 • Organizacja produkcji ogrodniczej

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • planowanie, zakładanie, urządzanie, pielęgnowanie i prowadzenie terenów zieleni i plantacji towarowych;
 • wyznaczanie i przygotowywanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, waz kwiatowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 • przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin;
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych, również z wykorzystaniem naczyń i materiałów pomocniczych;
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 • produkowanie materiału szkółkarskiego – sadowniczego i roślin ozdobnych oraz owoców i warzyw z uwzględnieniem technologii produkcji pod osłonami i na otwartych plantacjach;
 • wykonywanie czynności związanych z procesem produkcji poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich;
 • magazynowanie produktów ogrodniczych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych;
 • prowadzenie i obsługiwanie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 • sporządzanie dokumentacji projektowej;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku. Praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie §12 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz certyfikat klasyfikacji zawodowej OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych. Aby otrzymać Dyplom Technika Ogrodnika zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej  wymagane jest wykształcenie średnie oraz certyfikat  OGR.02 i OGR.05 

 

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego na koniec kursu
 • zrealizowanie praktyki zawodowej
 • rozliczenie opłat za cały kurs zgodnie z umową

Zapisz się teraz!

Go to top