Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Pracujesz w hotelu i chcesz awansować na wyższe stanowisko? A może marzysz o otwarciu własnego obiektu noclegowego? Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, troskliwą i dobrze zorganizowaną, potrafisz zarządzać zadaniami i ludźmi oraz masz głowę zawsze pełną nowych pomysłów, zostań technikiem hotelarstwa!

Wraz z popularyzacją turystyki na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na obiekty noclegowe. Za sprawą internetu ludzie mają niemal nieograniczone możliwości znalezienia hotelu, motelu, ośrodka wypoczynkowego czy innego pensjonatu. Najczęściej jednak wybierają te, które mogą pochwalić się atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości i znakomitą obsługą. Wykwalifikowany technik hotelarstwa to osoba, która umie sprawić, by goście hotelowi czuli się wyjątkowo i chętnie wracali do danego obiektu. Jeżeli i ty chcesz poznać tajniki profesjonalnego hotelarstwa, zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT. Już w 1,5 roku zyskasz tytuł technika hotelarstwa, a także niezbędną wiedzę. Podczas kursu nauczysz się fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych (od recepcji, przez służbę na piętrach i gastronomię, po usługi komplementarne), gromadzenia i zarządzania informacjami oraz kreowania rozwoju hotelu i wdrażania nowych rodzajów usług na oczekiwanym przez konsumentów poziomie.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik hotelarstwa

K1.TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2.TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1,5 roku (3 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1700 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 2x565 zł i 1x570 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Hotele
 • Motele i zajazdy
 • Pensjonaty
 • Schroniska
 • Ośrodki wypoczynkowe
 • Uzdrowiska
 • Kempingi i pola namiotowe
 • Organy administracji samorządowej, organizacje i stowarzyszenia zajmujące się hotelarstwem
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza w zakresie usług noclegowych

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Podstawy hotelarstwa
 • Działalność recepcji
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Obsługa konsumenta
 • Usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie pracy w zakładach hotelarskich;
 • prowadzenie zakładu hotelarskiego lub gastronomicznego na własny rachunek;
 • zarządzanie zespołem pracowników zgodnie z technikami wykonywania pracy na stanowiskach hotelarskich;
 • układanie jadłospisów i przygotowywanie potraw;
 • planowanie, realizowanie i nadzorowanie animacji czasu dla gości hotelowych;
 • realizowanie zadań w recepcji oraz stanowiskowej pracy biurowej: prowadzenie korespondencji związanej z obsługą gości hotelowych, obsługa komputera, kserokopiarki i faksu;
 • podejmowanie działań marketingowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom i tytuł zawodowy technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Go to top