Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz zajmować się roślinami, a zamiast pracy biurowej zdecydowanie wolisz tę na świeżym powietrzu? Jeżeli godzinami rozmyślasz o pomysłach na kwietniki, najlepiej odpoczywasz podczas koszenia trawy, z przyjemnością obserwujesz, co wyrasta z nasion i sadzonek, a także jesteś osobą kreatywną, masz rozwinięte poczucie estetyki oraz umiesz pracować samodzielnie i w grupie, wybierz zawód ogrodnika!

Wszyscy lubimy przebywać w zadbanym, pełnym zieleni otoczeniu – nic więc dziwnego, że rynek pracy jest pełen ofert dla ogrodników. Miłośnikom przyrody i pięknych kompozycji kwiatowych profesja ogrodnicza gwarantuje atrakcyjne zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i krajach UE. Ogrodnik to dobry zawód dla osób szukających prostej, fizycznej pracy sezonowej, jak również dla tych, którzy liczą na ambitny rozkwit kariery i pragną stale poszerzać kompetencje zawodowe. Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ETAT już w 1 rok poznasz zasady sztuki ogrodniczej oraz zyskasz wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu ogrodnika.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Ogrodnik

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1200 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: 600 zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Firmy zajmujące się projektowaniem zieleni
 • Firmy i instytucje zajmujące się konserwacją zieleni
 • Sklepy i hurtownie nasion i płodów ogrodniczych
 • Sklepy ogrodnicze i kwiaciarnie
 • Szkółki ogrodnicze i leśne
 • Agencje nieruchomości i biura projektowe
 • Firmy budowlane
 • Zarządy nieruchomości
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Sadownictwo i szkółkarstwo

 • Szkółkarstwo sadownicze
 • Zakładanie i prowadzenie sadu
 • Uprawa drzew owocowych
 • Uprawa roślin jagodowych
 • Dojrzewanie, zbiór i przechowywanie owoców

Warzywnictwo

 • Wiadomości wstępne z uprawy i nawożenia roślin
 • Ogólna uprawa warzyw
 • Uprawa warzyw w gruncie
 • Uprawa warzyw pod osłonami

Rośliny ozdobne

 • Znaczenie i wymagania siedliskowe roślin ozdobnych
 • Rozmnażanie roślin ozdobnych
 • Uprawa roślin ozdobnych w gruncie
 • Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami
 • Zakładanie terenów zieleni

Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego

 • Wiadomości wprowadzające z techniki
 • Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
 • Pojazdy i transport w ogrodnictwie
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń ogrodniczych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Zasady ruchu drogowego
 • Jazda w różnych warunkach drogowych

Podstawy działalności gospodarczej i organizacja prac ogrodniczych

 • Przedsiębiorstwo ogrodnicze w systemie agrobiznesu
 • Rachunkowość w ogrodnictwie
 • Wybrane aspekty formalno-prawne działalności gospodarczej w ogrodnictwie
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ogrodnictwie

Język obcy w ogrodnictwie

 • Wybrane elementy gramatyczno-fonetyczne języka obcego w ogrodnictwie
 • Zastosowanie języka obcego w pracy zawodowej

Produkcja ogrodnicza (zajęcia praktyczne)

 • Wprowadzenie do produkcji ogrodniczej
 • Podstawy mechanizacji ogrodnictwa
 • Technologie prac w produkcji warzywniczej
 • Prowadzenie produkcji sadowniczej i szkółkarskiej
 • Prace przy produkcji roślin ozdobnych
 • Prace mechanizacyjne w ogrodnictwie

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych i grzybów jadalnych;
 • wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 • pielęgnowanie i konserwacja ziemi (np. przekopywanie i nawożenie gleby);
 • planowanie i graficzne przedstawianie kompozycji ogrodniczych, w tym trawników, kwietników, rabat, żywopłotów;
 • dobieranie odpowiednich odmian roślin;
 • porządkowanie przestrzeni;
 • prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,  by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika ogrodnika 

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

 • pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego na koniec kursu
 • zrealizowanie praktyk zawodowych
 • rozliczenie opłat za cały kurs zgodnie z umową

Zapisz się teraz!

Go to top