high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Uwielbiasz gotować i marzysz, by rozwinąć swój kulinarny talent, a nawet założyć własną restaurację? Jeżeli od dawna słyszysz, że twoje dania to prawdziwa poezja smaku, zostań zawodowym kucharzem!

Kucharz to zawód z przyszłością – stabilny, rozwojowy, kreatywny, dobrze płatny, a często również niezwykle prestiżowy. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kucharzy stale rośnie, dlatego każdy profesjonalista z łatwością znajdzie atrakcyjne zatrudnienie w Polsce i krajach UE. Zaczynając od amatorskiego kucharzenia, którego efekty często ukazują raczkujące blogi i vlogi, wiele osób osiąga dziś w dziedzinie kulinariów poziom mistrzowski i światową renomę. Na ambitnych i pomysłowych kucharzy czekają niemal nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w najlepszych restauracjach, obiektach hotelowych, stołówkach, mediach związanych z kulinariami, jak również we własnej firmie. Każde popisowe danie zaczyna się jednak od przepisu. Najlepszym zaś przepisem na zostanie pierwszej klasy kucharzem jest kurs zawodowy, który pozwoli ci poznać tajniki kucharskiej profesji. Nie zwlekaj i zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT, gdzie niezbędną wiedzę i uprawnienia w zawodzie kucharza uzyskasz już w 1 rok!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1800 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 900 zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Restauracje
 • Jadłodajnie
 • Stołówki
 • Hotele
 • Firmy cateringowe
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Telewizyjne programy śniadaniowe
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 • Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii
 • Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych

Działalność gospodarcza w gastronomii

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 • Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia
 • Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności
 • Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym
 • Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycja.

Język obcy w gastronomii

 • Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
 • Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi

Procesy technologiczne w gastronomii

 • Przygotowanie półproduktów
 • Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów

Gastronomia w praktyce (zajęcia praktyczne)

 • Wykonywanie czynności porządkowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej
 • Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym
 • Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • przechowywanie żywności;
 • sporządzanie potraw i napojów;
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.

Zapisz się teraz!

Go to top