Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Serwowanie dań i napojów to w twoim wykonaniu prawdziwa maestria? Jeżeli jak nikt potrafisz zatroszczyć się o niezapomniane przyjęcie, z wdziękiem serwujesz kolejne potrawy i dbasz o gości, których zadowolenie sprawia ci największą radość, zostań zawodowym kelnerem!

Kelnerowanie kojarzy się wielu osobom z dorywczą pracą w trakcie studiów. Tymczasem są na świecie osoby, dla których ten zawód jest życiowym spełnieniem. Jeżeli i ty należysz do tego grona, zostań mistrzem kelnerskiego fachu! Jako profesjonalny kelner, możesz pracować w Polsce i za granicą, zarówno w renomowanych restauracjach, jak i w hotelach, firmach cateringowych czy eventowych. Zapisując się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT już w 1 rok zyskasz uprawnienia w zawodzie kelnera, a także zgłębisz tajniki wiedzy i umiejętności, dzięki którym zapewnisz sobie wymarzoną pracę z satysfakcjonującym wynagrodzeniem i atrakcyjnymi możliwościami awansu.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Kelner

K1.TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1200 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 600 zł/semestr albo 200 zł/m-c

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Restauracje
 • Knajpki, puby i inne lokale gastronomiczne
 • Stołówki
 • Hotele, motele i inne obiekty noclegowe
 • Firmy cateringowe i eventowe
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii

 • Higiena pracy w gastronomii
 • Wyposażenie techniczne w pracy kelnera

Podstawy żywienia

 • Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka
 • Układanie jadłospisów

Technologia sporządzania potraw i napojów

 • Ocena towaroznawcza i zasady przechowywania żywności
 • Technologia sporządzania potraw i napojów

Obsługa kelnerska

 • Kelner i jego miejsce pracy
 • Zasady podawania potraw i napojów
 • Serwis specjalny przy stole gości i w barze
 • Obsługa kelnerska gości hotelowych i przyjęć okolicznościowych

Usługi kelnerskie

 • Charakterystyka usług kelnerskich
 • Zasady organizowania usług kelnerskich

Działalność gospodarcza w gastronomii

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego

Język obcy w pracy kelnera

 • Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
 • Porozumiewanie się kelnera w pracy

Obsługiwanie gości

 • Przygotowanie się kelnera do obsługiwania gości
 • Obsługiwanie gości

Przygotowywanie potraw i napojów

 • Przygotowanie półproduktów dla serwisu specjalnego i baru
 • Sporządzanie potraw i napojów

Organizowanie usług kelnerskich

 • Planowanie usług kelnerskich
 • Organizowanie i rozliczanie usług kelnerskich

Praktyki zawodowe

 • Realizacja usług kelnerskich
 • Przygotowywanie i rozliczanie usług kelnerskich

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą gości;
 • rozliczanie usług kelnerskich.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej K2 (sprawdź 1,5-roczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Szkołach dla Dorosłych ETAT w Lublinie), by uzyskać dyplom i tytuł zawodowy technika. Dyplom technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.

Zapisz się teraz!

Go to top