Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Nic tak dobrze nie wychodzi ci jak słodkości? Jeżeli lubisz testować i wymyślać nowe przepisy na ciasta, desery i inne łakocie, jesteś osobą kreatywną i skrupulatną, masz rozwinięty zmysł smaku, zdolności manualne i plastyczne oraz poczucie estetyki, a także odczuwasz wielką satysfakcję, gdy inni ze smakiem pałaszują twoje wyroby, zostań zawodowym cukiernikiem!

Cukiernik to niezmiennie od lat perspektywiczny zawód, zapewniający szerokie możliwości atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i krajach UE. W pracy cukiernika będziesz wytwarzać różny asortyment ciast, ciastek, tortów, deserów i dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają konsumentom wyjątkowych wrażeń smakowych i wizualnych. Możesz także wyspecjalizować się w wybranej dziedzinie rzemiosła cukierniczego i dążyć do osiągnięcia w niej poziomu mistrzowskiego. Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym ETAT już w 1 rok poznasz tajniki cukiernictwa i arkana sztuki dekorowania słodkości oraz zyskasz wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Cukiernik

SPC. 01. Produkcja wyrobów cukierniczych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ETAT” w Lublinie

  Czas nauki

1 rok (2 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele) Zajęcia teoretyczne -on-line (TEAMS), zajęcia praktyczne stacjonarnie

  Opłaty

1800 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: 900 zł

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowych ( wystawia OKE. Odbiór ze szkoły jako, potwierdzenie zdanych egzaminów państwowych)
 • Dyplom zawodowy i suplementy do dyplomu tzw. Europass w j. polskim i j. angielskim (wystawia i odsyła OKE na wniosek Absolwenta)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej 8-letnie podstawowe/gimnazjalne bądź zawodowe, średnie (matura nie jest wymagana) lub wyższe.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Cukiernie
 • Zakłady przemysłu spożywczego
 • Kawiarnie i restauracje
 • Stołówki
 • Firmy cateringowe
 • Hotele i inne obiekty noclegowe
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Własna działalność gospodarcza

Program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

Technika w produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej

Procesy technologiczne półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych

Język obcy w produkcji cukierniczej

Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym (zajęcia praktyczne)

Procesy produkcji wyrobów cukierniczych

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie półproduktów cukierniczych;
 • sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych;
 • ręczne tworzenie dekoracji wyrobów cukierniczych przy znajomości technik pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi;
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowywanie ich do dystrybucji;
 • ocenianie jakości i przydatności surowców oraz prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem surowców i półproduktów;
 • organizowanie pracy własnej i podwładnych na stanowisku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz wymogami BHP i ergonomii.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku. Praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych. Aby otrzymać Dyplom Cukiernika wymagane jest wykształcenie na poziomie szkoły branżowej lub średniej.

Po otrzymaniu świadectwa możesz kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji zawodowej technikalnej SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego na koniec kursu
 • zrealizowanie praktyk zawodowych
 • rozliczenie opłat za cały kurs zgodnie z umową

Zapisz się teraz!

Go to top