Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Praca w biurze to twoje powołanie? Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną, kreatywną i zorganizowaną, lubisz pracę przy komputerze oraz chętnie wykonujesz zadania zarówno powtarzalne, jak i pełne nowych wyzwań, zostań technikiem prac biurowych!

Technik prac biurowych to zawód uniwersalny, rozwojowy i niezwykle potrzebny na rynku w Polsce i krajach UE. W tej profesji z łatwością znajdziesz ciekawy staż i pracę etatową oraz otworzysz własną firmę (współcześnie popularne są zwłaszcza usługi wirtualnej asystentki, ale pomysłów na biznes związany z realizacją prac biurowych jest znacznie więcej – możesz przykładowo wyspecjalizować się w reklamie i promocji albo organizacji eventów). Prace biurowo-administracyjne, jako funkcje usługowe, występują w różnym zakresie w każdej firmie i instytucji na rynku, co pozwoli ci podjąć zatrudnienie w dowolnej branży, a w przyszłości awansować na wyższe stanowiska w wybranym dziale przedsiębiorstwa. Technicy prac biurowych wykonują zadania zazwyczaj nieskomplikowane, ale czaso-i pracochłonne. Dzięki swoim umiejętnościom mogą odciążyć kierownictwo firmy lub swoich klientów w zakresie bieżącej organizacji prac biurowo-administracyjnych, gromadzenia, rejestracji, przetwarzania i wewnętrznej koordynacji przepływu informacji i dokumentacji oraz okresowej organizacji działań, w szczególności związanych z aranżacją narad, szkoleń, konferencji i spotkań z kontrahentami firmy. Wykwalifikowany pracownik biurowy to wartość dla każdej firmy, dlatego jeżeli chcesz nim zostać nie zwlekaj i zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT – niezbędną wiedzę, umiejętności i tytuł technika prac biurowych zdobędziesz już w 1,5 roku!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Technik prac biurowych

K1.AU.24. Wykonywanie prac biurowych
  Rodzaj szkoły

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ETAT

  Czas nauki

1,5 roku (3 semestry)

  Tryb nauki

Zaoczny (zjazdy w co drugi weekend miesiąca, w soboty i niedziele)

  Opłaty

1500 zł/kurs
płatne jednorazowo lub w ratach: 500 zł/semestr

  Uzyskany dokument
 • Zaświadczenie MEN
 • Świadectwo MEN
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego absolwenta szkoły średniej: liceum, liceum dla dorosłych i technikum.
 • Matura nie jest wymagana.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Usługi wirtualnej asystentki
 • Firmy szkoleniowe i eventowe
 • Wszystkie firmy prywatne i państwowe, na stanowiskach obsługi administracyjnej
 • Jednostki samorządowe
 • Szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej)
 • Media branżowe (prasa, telewizja, radio, portale internetowe, blogi, vlogi)
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Język obcy w pracy biurowej
 • Elementy prawa
 • Korespondencja biurowa
 • Organizacja pracy biurowej
 • Informatyczna obsługa biura

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie biura oraz wykonywanie prac biurowo-administracyjnych;
 • przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, spotkań służbowych, eventów;
 • gromadzenie, rejestrowanie i przetwarzanie informacji;
 • sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;
 • obsługiwanie sprzętu biurowego;
 • realizowanie podstawowych zadań z zakresu reklamy i promocji;
 • zarządzanie małym zespołem pracowników.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. w restauracji, hotelu, stołówce szpitalnej, piekarni, cukierni, kwiaciarni, archiwum, szpitalu bądź w określonym dziale firmy albo instytucji. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Konsultacje grupowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie, przez dwa dni (sobota, niedziela), według rozkładu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza). Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom i tytuł zawodowy technika, zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymasz, spełniając oba następujące warunki:

 • zdasz egzamin zawodowy i uzyskasz potwierdzone świadectwami kwalifikacje zawodowe (w zależności od kierunku na poziomie K1 lub K1 i K2),
 • masz wykształcenie średnie (osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyska dyplom po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – jeżeli nie uzupełnisz wykształcenia średniego, nie otrzymasz dyplomu i tytułu zawodowego technika, ale na podstawie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nadal będziesz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji zawodowej: K1 lub K1 i K2, którą obejmuje ukończony przez ciebie kierunek).

Do dyplomu zawodowego wystawiany jest także Europass – suplement w języku polskim i angielskim, uprawniający do podejmowania pracy zgodnie ze zdobytym zawodem w krajach Unii Europejskiej.

Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy są wydawane na drukach zgodnych z wzorem MEN

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

 • oddanie w każdym semestrze nauki jednej pracy kontrolnej z każdego nauczanego przedmiotu,
 • uzyskanie z każdego nauczanego przedmiotu pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej), upoważniającej słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego,
 • zaliczenie egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu,
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu oraz zdanie do sekretariatu szkoły kompletnie uzupełnionej umowy i dzienniczka praktyk,
 • rozliczenie opłat za cały kurs najpóźniej na miesiąc przed jego zakończeniem.
 • minimum 50 % frekwencji.

Zapisz się teraz!

Co mówią absolwenci?

W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele są wykwalifikowani i wyrozumiali. Szkoła organizuje wyjazdy na różne imprezy. Ma bardzo dobrą lokalizację w centrum Lublina, dzięki czemu można tu bez problemu dojechać. Zajęcia są bardzo ciekawe, a kierunki – dobrze dopasowane do aktualnego rynku pracy.

Monika Tomasiewicz

Nauczyciele są sympatyczni, prowadzą ciekawe zajęcia, życzliwie i ze zrozumieniem podchodzą do uczniów, chętnie pomagają. Szkoła mieści się w centrum miasta, co umożliwia dobry dojazd. Dyrekcja jest kompetentna, sympatyczna i z zaangażowaniem pełni swoje obowiązki. Pani dyrektor Agnieszka Skiba jest wyjątkową osobą wśród pedagogów: nie ogranicza się tylko do wypełniania funkcji dyrektora, ma świetny kontakt z uczniami, stara się im pomóc i doradzić w każdej, choćby najdrobniejszej sprawie.

Ewa Gajowiak

Go to top