Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Wędliniarz 751107

Kwalifikacja I: T.5.- Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Wędliniarz prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Wędliniarz, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Wędliniarz swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych technologiach.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 • zakłady jedno i wielooddziałowe o pełnym profilu produkcyjnym
 • w zakładach garmażeryjnych
 • sklepy mięsne
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
 2. magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
 3. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
 4. wykonywania prac związanych z produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 5. magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.
Do góry