Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Piekarz 751204

Kwalifikacje I: T.3 - Produkcja wyrobów piekarskich

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Piekarz prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek piekarz, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Do głównych zadań piekarza należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 2. sporządzania półproduktów piekarskich;
 3. dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 4. przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 5. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Program nauczania dla zawodu piekarz

Technika w produkcji piekarskiej

 • BHP w zakładzie spożywczy
 • Maszyny i urządzenia

 

Technologie produkcji piekarskiej

 • Podstawy technologii spożywczej
 • Charakterystyka surowców piekarskich i pieczywa
 • Produkcja wyrobów piekarskich

 

Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym 64 godziny
 • Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego

 

Język obcy w produkcji piekarskiej

 • Piekarnia jako zakład pracy
 • Praca w piekarni
 • Rynek pracy

 

Gospodarka magazynowa w zakładzie piekarskim

 • Magazynowanie surowców piekarskich
 • Magazynowanie wyrobów gotowych

 

Procesy produkcji wyrobów piekarskich

 • Magazyn podręczny surowców piekarskich
 • Ciastownia
 • Rozrostownia i piecownia

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (piekarz.pdf)Podstawa programowa dla zawodu[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl]2132 kB
Go to top