Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Ogrodnik 611303

Kwalifikacja I: R.5.- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Ogrodnik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Ogrodnik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych; wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);.

Program nauczania dla zawodu ogrodnik

Sadownictwo i szkółkarstwo

 • Szkółkarstwo sadownicze
 • Zakładanie i prowadzenie sadu
 • Uprawa drzew owocowych
 • Uprawa roślin jagodowych
 • Dojrzewanie, zbiór i przechowywanie owoców

 

Warzywnictwo

 • Wiadomości wstępne z uprawy i nawożenia roślin
 • Ogólna uprawa warzyw
 • Uprawa warzyw w gruncie
 • Uprawa warzyw pod osłonami

 

Rośliny ozdobne

 • Znaczenie i wymagania siedliskowe roślin ozdobnych
 • Rozmnażanie roślin ozdobnych
 • Uprawa roślin ozdobnych w gruncie
 • Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami
 • Zakładanie terenów zieleni

 

Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego

 • Wiadomości wprowadzające z techniki
 • Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
 • Pojazdy i transport w ogrodnictwie
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń ogrodniczych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Zasady ruchu drogowego
 • Jazda w różnych warunkach drogowych

 

Podstawy działalności gospodarczej i organizacja prac ogrodniczych

 • Przedsiębiorstwo ogrodnicze w systemie agrobiznesu
 • Rachunkowość w ogrodnictwie
 • Wybrane aspekty formalno-prawne działalności gospodarczej w ogrodnictwie
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ogrodnictwie

 

Język obcy w ogrodnictwie

 • Wybrane elementy gramatyczno- fonetyczne języka obcego w ogrodnictwie
 • Zastosowanie języka obcego w pracy zawodowej

 

Produkcja ogrodnicza - zajęcia praktyczne

 • Wprowadzenie do produkcji ogrodniczej
 • Podstawy mechanizacji ogrodnictwa
 • Technologie prac w produkcji warzywniczej
 • Prowadzenie produkcji sadowniczej i szkółkarskiej
 • Prace przy produkcji roślin ozdobnych
 • Prace mechanizacyjne w ogrodnictwie

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (ogrodnik.pdf)Podstawa programowa dla zawodu[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl]2392 kB
Do góry