Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Kelner 513101

Kwalifikacja I: T.9- Wykonywanie usług kelnerskich

Kwalifikacja II: T.10- Organizacja usług gastronomicznych

Podbudowa programowa : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Kelner prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele

Rekrutacja

Na kierunek Kelner, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • rozliczania usług kelnerskich.

Program nauczania dla zawodu kelner

Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii

 • Higiena pracy w gastronomii
 • Wyposażenie techniczne w pracy kelnera

 

Podstawy żywienia

 • Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka
 • Układanie jadłospisów

 

Technologia sporządzania potraw i napojów

 • Ocena towaroznawcza i zasady przechowywania żywności
 • Technologia sporządzania potraw i napojów

 

Obsługa kelnerska

 • Kelner i jego miejsce pracy
 • Zasady podawania potraw i napojów
 • Serwis specjalny przy stole gości i w barze
 • Obsługa kelnerska gości hotelowych i przyjęć okolicznościowych

 

Usługi kelnerskie

 • Charakterystyka usług kelnerskich
 • Zasady organizowania usług kelnerskich

 

Działalność gospodarcza w gastronomii

 • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego

 

Język obcy w pracy kelnera

 • Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
 • Porozumiewanie się kelnera w prac

 

Obsługiwanie gości

 • Przygotowanie się kelnera do obsługiwania gości
 • Obsługiwanie gości

 

Przygotowywanie potraw i napojów

 • Przygotowanie półproduktów dla serwisu specjalnego i baru
 • Sporządzanie potraw i napojów

 

Organizowanie usług kelnerskich

 • Planowanie usług kelnerskich
 • Organizowanie i rozliczanie usług kelnerskich

 

Praktyki zawodowe

 • Realizacja usług kelnerskich
 • Przygotowywanie i rozliczanie usług kelnerskich

 

Po ukończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (kelner.pdf)Podstawa programowa dla zawodu[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl]2044 kB
Do góry