Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik prac biurowych 411004

Kwalifikacje I: A.24- Wykonywanie prac biurowych

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik prac biurowych prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Technik prac biurowych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu

: Technik prac biurowych jest zawodem uniwersalnym, gdyż prace biurowo-administracyjne jako funkcje usługowe występują w różnym zakresie w każdej firmie i instytucji. Zawód przeznaczony jest wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących. Specjaliści w tym zakresie odciążają kierownictwa firm i instytucji od ważnych, ale bardzo czaso- i pracochłonnych czynności w zakresie: bieżącej organizacji prac biurowo-administracyjnych, gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzania, wewnętrznej koordynacji przepływu informacji i dokumentacji, okresowej organizacji działań, w szczególności związanych z organizacją narad, szkoleń, konferencji oraz aranżacji spotkań z kontrahentami firmy.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent szkoły może być zatrudniony we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospodarczych i pozagospodarczych, poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy Może z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp.

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych;
 2. przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych;
 3. gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji;
 4. sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;
 5. obsługiwania sprzętu biurowego.
Załączniki:
Pobierz plik (technik_prac_biurowych.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]1696 kB
Do góry