Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Zawód: Technik ogrodnik 314205

Kwalifikacje I: R.5- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Kwalifikacje II: R.18- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik ogrodnik prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Technik ogrodnik, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
  • dowód osobisty do wglądu
    * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Technik ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego- sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. Produkcja materiału szkółkarskiego realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie produkcji owoców technik ogrodnik: planuje i projektuje zakładanie i prowadzenie plantacji towarowych oraz je prowadzi.

Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i na otwartych plantacjach.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik ogrodnik: planuje i projektuje tereny zieleni, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent w zawodzie technik ogrodnik zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
  2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  3. planowania i zakładania terenów zieleni;
  4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.
Załączniki:
Pobierz plik (technik_ogrodnik.pdf)Podstawa programowa[Źródło: http://www.koweziu.edu.pl ]2966 kB
Go to top