Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Ministerstwo Edukacji Narodowej od dnia 1 września 2012 roku wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe w różnych kwalifikacjach, a po uzupełnieniu kwalifikacji ogólnych, pełne kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, bądź na poziomie szkoły średniej – technik.

Zawód: Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Kwalifikacja I: A.54- Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Kwalifikacja II: A.25- Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja III: A.55- Drukowanie cyfrowe

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik cyfrowych procesów graficznych prowadzony jest przez Policealną Szkołę Zawodową „ETAT” w Lublinie
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rekrutacja

Na kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)

Charakterystyka zawodu:

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, przygotowującym absolwenta do pracy przy procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów.

Technik cyfrowych procesów graficznychprzygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 • agencje reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • studia graficzne,
 • studia fotografii cyfrowej,
 • rozrywka i sztuka piękna,
 • przemysł (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • firmy zajmujące się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • wydawnictwa i edukacja (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynieria (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • instytucje badawcze (dokumentacja badań, tworzenie modeli i symulacji komputerowych),
 • zakłady poligraficzne, w tym projektowanie opakowań,
 • drukarnie (drukowanie cyfrowe i dalsza obróbka, obsługa cyfrowych systemów zarządzania drukarnią),
 • własna firma świadcząca usługi z zakresu grafiki komputerowej

Opis kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznychzostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 2. obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 3. przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 4. wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 5. prowadzenia procesów drukowania.
Do góry