high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz zwierzęta? Jazda konna to Twoja pasja? Interesujesz się hipoterapią? Jeździectwo i trening koni są dla Ciebie!

Według danych raportu „Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015” wartość europejskiego biznesu jeździeckiego to 100 mld euro rocznie. Szacunki cytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat jeździectwo jako sport masowy i forma rekreacji w Polsce obejmie 600 – 800 tys. osób, nastąpi wzrost popytu na konie, a sektor jeździectwa i hodowli może zapewnić w Polsce 50 – 75 tys. miejsc pracy. Przytoczone dane w sposób jednoznaczny wskazują na to, że kształcenie młodych ludzi chcących wiązać przyszłość z branżą jeździecką jest uzasadnione i konieczne. Niepubliczna Branżowa Szkoła ETAT próbuje sprostać tym oczekiwaniom i umożliwić Ci zdobycie przyszłościowego zawodu.

Absolwent kształcenia w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni, szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży, prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami), organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Jeździec

K1 ROL.01. Jeździectwo i trening koni
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Indywidualne gospodarstwa agroturystyczne
 • Ośrodki hipoterapii
 • Stadnina koni
 • Własne gospodarstwo

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy jeździectwa
 • Chów i użytkowanie koni
 • Nauka jeździectwa
 • Trening koni
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni,
 • przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,
 • wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych,
 • obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni,
 • prowadzenia zajęć z hipoterapii,
 • prowadzenia jazdy konnej,
 • organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. stadninach koni, szkółkach jeździeckich, ośrodkach hipoterapii, gospodarstwach agroturystycznych.
Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenia i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie JEŹDZIEC po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej ROL.01. Jeździectwo i trening koni może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następującym zawodzie:

 • TECHNIK HODOWCA KONI (K2) ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 JEŹDZIEC
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK HODOWCA KONI
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484
fax (81) 441-14-14

Go to top