Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Lubisz zwierzęta? Jazda konna to Twoja pasja? Interesujesz się hipoterapią? Jeździectwo i trening koni są dla Ciebie!

Według danych raportu „Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015” wartość europejskiego biznesu jeździeckiego to 100 mld euro rocznie. Szacunki cytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat jeździectwo jako sport masowy i forma rekreacji w Polsce obejmie 600 – 800 tys. osób, nastąpi wzrost popytu na konie, a sektor jeździectwa i hodowli może zapewnić w Polsce 50 – 75 tys. miejsc pracy. Przytoczone dane w sposób jednoznaczny wskazują na to, że kształcenie młodych ludzi chcących wiązać przyszłość z branżą jeździecką jest uzasadnione i konieczne. Niepubliczna Branżowa Szkoła ETAT próbuje sprostać tym oczekiwaniom i umożliwić Ci zdobycie przyszłościowego zawodu.

Absolwent kształcenia w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni, szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży, prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami), organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Jeździec

K1 ROL.01. Jeździectwo i trening koni
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Indywidualne gospodarstwa agroturystyczne
 • Ośrodki hipoterapii
 • Stadnina koni
 • Własne gospodarstwo

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy jeździectwa
 • Chów i użytkowanie koni
 • Nauka jeździectwa
 • Trening koni
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni,
 • przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,
 • wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych,
 • obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni,
 • prowadzenia zajęć z hipoterapii,
 • prowadzenia jazdy konnej,
 • organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. stadninach koni, szkółkach jeździeckich, ośrodkach hipoterapii, gospodarstwach agroturystycznych.
Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenia i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie JEŹDZIEC po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej ROL.01. Jeździectwo i trening koni może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następującym zawodzie:

 • TECHNIK HODOWCA KONI (K2) ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 JEŹDZIEC
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK HODOWCA KONI
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top