high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Oglądasz programy kulinarne? Gotowanie jest Twoją pasją? Cenisz życie ze smakiem? A może po prostu chcesz nauczyć się jeszcze lepiej gotować? Zostań kucharzem!

Kucharz zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów, serwowanych podczas imprez okolicznościowych. Posiada wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych i odpowiedniego łączenia smaków. Do obowiązków kucharza, oprócz przygotowania dań, należy podanie ich w jak najciekawszej i najbardziej atrakcyjnej formie, a niekiedy także udekorowanie stołu. Poczucie estetyki z pewnością ułatwi wykonywanie tych zadań. Przede wszystkim jednak kucharz układa menu, odpowiada za wybór składników najwyższej jakości, za właściwe przechowywanie produktów, a także za należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni w taki sposób, aby przebiegała ona zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP.

Kucharz to zawód dla osób posiadających wyczucie smaku, bogatą wyobraźnię, umiejętność wymyślania, tworzenia i modyfikowania nowych potraw, a także mających ciekawe pomysły na ich serwowanie. Jeśli te cechy dostrzegasz u siebie, nie zwlekaj! W Niepublicznej Branżowej Szkole ETAT zdobędziesz potrzebne uprawnienia. Miejscem pracy dla Ciebie mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Nabyte umiejętności pozwolą Ci także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Restauracje
 • Stołówki
 • Własna działalność gospodarcza

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy gastronomii
 • Przyjmowanie i magazynowanie żywności
 • Przygotowanie dań
 • Wydawanie dań
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. restauracjach, kawiarniach, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej, obsługi, punkty małej gastronomii, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy, bistro, jadłodajnie itp.

Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.
Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie KUCHARZ po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następującym zawodzie:

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (K2) HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 KUCHARZ
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484
fax (81) 441-14-14

Go to top