Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Kochasz przyrodę i uwielbiasz kwiatowe kompozycje? Chcesz łączyć pracę ze swoją pasją? Zawód ogrodnika jest właśnie dla Ciebie!

Ogrodnik zajmuje się terenami zielonymi, pielęgnuje trawniki, kwiaty, drzewa i krzewy w parkach lub ogrodach stanowiących przestrzeń publiczną lub własność prywatną. W jego pracy, oprócz wiedzy na temat różnorodnych roślin, niezbędna jest wysoko rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, poczucie estetyki i kreatywność. Od niego zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń wokół nas. Jest to zawód wymagający nie tylko odpowiedzialności, ale także systematyczności. Dla pracownika opiekującego się terenami zielonymi niezbędna jest również umiejętność właściwego stosowania specjalistycznych narzędzi.

Podczas kształcenia w Niepublicznej Branżowej Szkole ETAT przyswoisz techniki i zasady uprawy roślin ozdobnych, warzyw, drzew iglastych i owocowych. Ponadto dowiesz się, jak formować krzewy i iglaki. Poznasz narzędzia i maszyny wykorzystywane w ogrodnictwie.

Zapisz się teraz!

  Zawód

Ogrodnik

K1 OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
 • Gospodarstwa szkółkarskie i lokalne zakłady pielęgnacji zieleni
 • Ogrodnictwa ekologiczne
 • Gospodarstwa z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych
 • Organizacje społeczno-gospodarcze zajmujące się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • Praca w zakładach pracy na stanowiskach wymagających uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Indywidualne gospodarstwa rolnicze takie jak: plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ogrodnictwa
 • Prowadzenie produkcji sadowniczej
 • Prowadzenie produkcji warzywnej
 • Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
 • Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
 • Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych i grzybów jadalnych
 • wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
 • pielęgnowanie i konserwacja ziemi (np. przekopywanie i nawożenie gleby)
 • planowanie i graficzne przedstawianie kompozycji ogrodniczych, w tym trawników, kwietników, rabat, żywopłotów
 • dobieranie odpowiednich odmian roślin
 • porządkowanie przestrzeni
 • prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. gospodarstwach ogrodniczych, gospodarstwach szkółkarskich, centrach ogrodniczych, szkółkach roślin, sklepach ogrodniczych, a także w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej. Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie OGRODNIK po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w następującym zawodzie:

 • TECHNIK OGRODNIK (K2) OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 OGRODNIK
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK OGRODNIK
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top