high quality richardmillereplica.is on line. the tasks are the functions involving rolex patek philippe replica watches. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact perfectwatches.is. cheap youngsexdoll under $63 works to make spare time memorable also terrific. https://reallydiamond.com/ for sale is constantly led by superior quality.

Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Interesuje Cię technologia? Chciałbyś pracować w przemyśle spożywczym? Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy - zostań operatorem maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego!

Ukończenie Niepublicznej Branżowej Szkoły ETAT i zdobycie zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego pozoli Ci na uzyskanie kwalifikacji umożliwiających m.in.: podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (cukiernie, mleczarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady mięsne) i na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Do zadań zawodowych operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego należy: przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego. Zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

K1 SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Własna działalność gospodarcza (gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.),
 • Instytucje służb rolniczych, rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe związane z produkcją rolniczą (w kraju i za granicą).

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy przemysłu spożywczego
 • Magazynowanie i przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych
 • Prowadzenie operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych
 • Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
 • wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego;
 • magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. piekarnie, cukiernie, zakłady produkcyjne branży spożywczej itp.
Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w nastepującym zawodzie:

 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (K2) SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484
fax (81) 441-14-14

Go to top