Połącz pracę z pasją.
Zdobądź nowy zawód.

Interesuje Cię technologia? Chciałbyś pracować w przemyśle spożywczym? Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy - zostań operatorem maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego!

Ukończenie Niepublicznej Branżowej Szkoły ETAT i zdobycie zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego pozoli Ci na uzyskanie kwalifikacji umożliwiających m.in.: podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (cukiernie, mleczarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady mięsne) i na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Do zadań zawodowych operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego należy: przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego. Zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Zapisz się teraz!

  Zawód

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

K1 SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  Rodzaj szkoły

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „ETAT” w Lublinie
3-letnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

  Czas nauki

3 lata

  Tryb nauki

Dzienny (od poniedziałku do piątku)

  Opłaty

brak opłat i wpisowego

  Uzyskany dokument
 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

UZYSKANY DOKUMENT (szczegóły)

Po ukończeniu szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia MEN wydane przez szkołę

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej kwalifikacja - SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Po zdaniu państwowych egzaminów zawodowych:

 • Świadectwo MEN wydawane przez OKE (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Dyplom MEN (dla osób, które zdały egzamin zawodowy)
 • Europass – Suplement do dyplomu

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

UPRAWNIENIA

 • Bezpłatna legitymacja szkolna
 • Bezpłatne zaświadczenia ZUS, KRUS, MOPS

EGZAMIN:

Zewnętrzny, państwowy egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej jest nieobowiązkowe. Szczegółowe informacje o egzaminie dostępne poniżej i w Strefie Słuchacza.

REKRUTACJA

 • Stale otwarta dla każdego chętnego, kto:
  • ukończył 8-letnią szkołę podstawową,
  • nie ukończył 18 lat ( dotyczy kandydata do klasy pierwszej),
  • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
 • Zasady rekrutacji i spis wymaganych dokumentów dostępne w zakładce Rekrutacja.

Perspektywy pracy

 • Własna działalność gospodarcza (gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.),
 • Instytucje służb rolniczych, rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe związane z produkcją rolniczą (w kraju i za granicą).

Ramowy program nauczania

W trakcie nauki poznasz wybrane zagadnienia z takich obszarów wiedzy, jak m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy przemysłu spożywczego
 • Magazynowanie i przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych
 • Prowadzenie operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych
 • Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne

Uprawnienia zawodowe

Dzięki wykładom teoretycznym i warsztatom praktycznym zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią ci wykonywanie następujących zadań zawodowych:

 • pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
 • wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego;
 • magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w nowocześnie wyposażonej bazie lokalowej, dostosowanej do typu prowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych, odpowiadających tematyce kierunku, np. piekarnie, cukiernie, zakłady produkcyjne branży spożywczej itp.
Zajęcia praktyczne słuchacz odbywa w miejscu, do którego skieruje go szkoła lub w tym, które sam wybierze.

Program nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zawiera najnowsze treści, nastawione na przyswojenie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Uczniowie realizują tematykę programową praktyk zawodowych zgodnie z cyklem kształcenia dla zawodu.

Celem organizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy jest:

 • pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie,
 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy poszanowanie mienia,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • przygotowanie do świadczenia pracy w wyuczonym zawodzie.

Zaświadczenie i świadectwo

Po zakończeniu nauki otrzymasz Świadectwo o ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie Strefa Słuchacza).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO po uzyskaniu kwalifikacji pierwszej SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia na kwalifikacji drugiej w nastepującym zawodzie:

 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (K2) SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Dyplom potwierdzający K2 uzyska Absolwent, który posiada wszystkie poniższe punkty:

 1. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K1 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje K2 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 3. wykształcenie średnie branżowe

Zapisz się teraz!

Sekretariat

Godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sb-nd: 7:45- 15:30 tylko w terminach zjazdów

tel. (81) 441-14-14,
kom. 500-617- 889, 535- 646- 550, 502-037-531, 501-631-484

Go to top