Oferujemy naukę na najwyższym poziomie w zawodach poszukiwanych w kraju i Unii Europejskiej
Menu

Dodatkowe zalety nauki w Policealnej Szkole Zawodowej "Etat" w Lublinie

  • bezpłatne zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny oraz rentowy
  • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS
  • bezpłatne legitymacje uprawniającej do zniżek komunikacyjnych
  • możliwości ubezpieczenia NNW.
Do góry